Statistisk sentralbyrå

Barnehager, regnskap private

3 Private ordinære barnehager1. Kostnader for barnehageplass per måned ved forskjellige oppholdstider per uke og ulike aldergrupper, etter fylke. 2007. Kroner
  Månedspris 0-8 timer per uke Månedspris 9-16 timer per uke Månedspris 17-24 timer per uke Månedspris 25-32 timer per uke Månedspris 33-40 timer per uke Månedspris 41- timer per uke
  0-2 år 3 år 4-6 år 0-2 år 3 år 4-6 år 0-2 år 3 år 4-6 år 0-2 år 3 år 4-6 år 0-2 år 3 år 4-6 år 0-2 år 3 år 4-6 år
2007 i alt 1 635 1 227  818 3 543 2 658 1 772 5 724 4 293 2 862 7 905 5 928 3 952 10 085 7 564 5 043 12 266 9 199 6 133
                                     
Østfold 1 581 1 186  791 3 426 2 570 1 713 5 535 4 151 2 767 7 644 5 733 3 822 9 752 7 314 4 876 11 861 8 896 5 930
Akershus 1 673 1 255  837 3 626 2 719 1 813 5 857 4 393 2 928 8 088 6 066 4 044 10 319 7 740 5 160 12 551 9 413 6 275
Oslo 1 671 1 253  836 3 621 2 716 1 810 5 849 4 387 2 925 8 078 6 058 4 039 10 306 7 729 5 153 12 534 9 401 6 267
Hedmark 1 645 1 233  822 3 563 2 672 1 782 5 756 4 317 2 878 7 948 5 961 3 974 10 141 7 606 5 071 12 334 9 250 6 167
Oppland 1 599 1 200  800 3 465 2 599 1 733 5 598 4 199 2 799 7 731 5 798 3 865 9 863 7 397 4 932 11 996 8 997 5 998
Buskerud 1 568 1 176  784 3 398 2 548 1 699 5 489 4 117 2 744 7 580 5 685 3 790 9 671 7 253 4 835 11 762 8 821 5 881
Vestfold 1 635 1 227  818 3 543 2 658 1 772 5 724 4 293 2 862 7 905 5 928 3 952 10 085 7 564 5 043 12 266 9 199 6 133
Telemark 1 537 1 153  768 3 330 2 497 1 665 5 379 4 034 2 690 7 428 5 571 3 714 9 478 7 108 4 739 11 527 8 645 5 763
Aust-Agder 1 658 1 243  829 3 592 2 694 1 796 5 802 4 352 2 901 8 013 6 010 4 006 10 223 7 667 5 112 12 434 9 325 6 217
Vest-Agder 1 558 1 169  779 3 376 2 532 1 688 5 454 4 091 2 727 7 532 5 649 3 766 9 610 7 207 4 805 11 687 8 766 5 844
Rogaland 1 597 1 197  798 3 459 2 594 1 730 5 588 4 191 2 794 7 717 5 787 3 858 9 845 7 384 4 923 11 974 8 980 5 987
Hordaland 1 666 1 250  833 3 610 2 708 1 805 5 832 4 374 2 916 8 054 6 040 4 027 10 275 7 706 5 138 12 497 9 373 6 248
Sogn og Fjordane 1 563 1 173  782 3 387 2 541 1 694 5 472 4 104 2 736 7 557 5 667 3 778 9 641 7 231 4 821 11 726 8 794 5 863
Møre og Romsdal 1 620 1 215  810 3 510 2 633 1 755 5 671 4 253 2 835 7 831 5 873 3 916 9 991 7 493 4 996 12 152 9 114 6 076
Sør-Trøndelag 1 756 1 317  878 3 804 2 853 1 902 6 146 4 609 3 073 8 487 6 365 4 243 10 828 8 121 5 414 13 169 9 877 6 585
Nord-Trøndelag 1 556 1 167  778 3 372 2 529 1 686 5 446 4 085 2 723 7 521 5 641 3 761 9 596 7 197 4 798 11 671 8 753 5 835
Nordland 1 599 1 200  800 3 465 2 599 1 733 5 598 4 198 2 799 7 730 5 798 3 865 9 863 7 397 4 931 11 995 8 996 5 998
Troms Romsa 1 779 1 335  890 3 855 2 892 1 928 6 228 4 671 3 114 8 601 6 450 4 300 10 973 8 230 5 487 13 346 10 009 6 673
Finnmark Finnmárku 1 667 1 250  833 3 611 2 708 1 806 5 834 4 375 2 917 8 056 6 042 4 028 10 278 7 709 5 139 12 501 9 376 6 250
Svalbard 2 037 1 528 1 018 4 413 3 310 2 206 7 129 5 346 3 564 9 844 7 383 4 922 12 560 9 420 6 280 15 275 11 457 7 638
1  Omfatter i 2007 2 328 private ordinære barnehager.

Standardtegn i tabeller