Statistisk sentralbyrå

Barnehager, regnskap private

2 Gjennomsnittlig kostnad per time for barnehageplass i private barnehager, etter barnehagetype1, ulike aldersgrupper og fylke. 2007. Kroner
  Gjennomsnittlig timepris
  Ordinære barnehager Familiebarnehager
  0-2 år 3 år 4-6 år 0-2 år 3 år 4-6 år
2007 i alt 68,14 51,11 34,07 45,53 34,15 22,77
             
Østfold 65,89 49,42 32,95 38,26 28,69 19,13
Akershus 69,73 52,29 34,86 44,96 33,72 22,48
Oslo 69,63 52,23 34,82 52,29 39,22 26,15
Hedmark 68,52 51,39 34,26 51,09 38,32 25,54
Oppland 66,64 49,98 33,32 38,54 28,91 19,27
Buskerud 65,34 49,01 32,67 39,74 29,81 19,87
Vestfold 68,14 51,11 34,07 49,77 37,33 24,89
Telemark 64,04 48,03 32,02 52,01 39,00 26,00
Aust-Agder 69,08 51,81 34,54 46,17 34,63 23,08
Vest-Agder 64,93 48,70 32,46 46,10 34,58 23,05
Rogaland 66,52 49,89 33,26 42,71 32,03 21,35
Hordaland 69,43 52,07 34,71 50,00 37,50 25,00
Sogn og Fjordane 65,14 48,86 32,57 39,97 29,98 19,98
Møre og Romsdal 67,51 50,63 33,75 57,29 42,97 28,65
Sør-Trøndelag 73,16 54,87 36,58 32,12 24,09 16,06
Nord-Trøndelag 64,84 48,63 32,42 45,30 33,97 22,65
Nordland 66,64 49,98 33,32 47,07 35,30 23,54
Troms Romsa 74,14 55,61 37,07 57,24 42,93 28,62
Finnmark Finnmárku 69,45 52,09 34,72 34,31 25,73 17,16
Svalbard 84,86 63,65 42,43 . . .
1  Kombinerte familiebarnehager/ordinære barnehager er ikke tatt med.

Standardtegn i tabeller