Statistisk sentralbyrå

Barnehager, regnskap private

1 Årsregnskap for private barnehager. Barnehager, etter barnehagetype, inntektenes andel av bruttoutgifter i alt og fylke. 2007
  Antall private barnehager som har vært åpne hele året Inntektenes andel av bruttoutgifter i alt
  I alt Ordinære barnehager Familiebarnehager Kombinerte familiebarnehager/
ordinære barnehager
Foreldrebetaling Tilskudd fra staten Tilskudd fra kommunen Andre offentlige tilskudd Andre inntekter
2007 i alt 3 388 2 328 1 008 52 22 61 18 1 2
                   
Østfold  176  133 40 3 24 63 16 1 3
Akershus  515  315  195 5 23 62 17 1 2
Oslo  431  251  174 6 21 58 22 1 2
Hedmark  107 75 31 1 23 63 18 . 2
Oppland  123 76 46 1 24 66 17 1 2
Buskerud  200  134 65 1 22 63 16 1 2
Vestfold  169  119 49 1 22 61 19 2 2
Telemark 79 61 18 . 22 62 15 4 2
Aust-Agder  108 73 35 . 22 63 18 1 2
Vest-Agder  148 90 56 2 21 64 17 1 2
Rogaland  222  191 27 4 22 61 19 . 2
Hordaland  304  252 42 10 22 58 22 1 2
Sogn og Fjordane 38 28 10 . 24 66 11 1 1
Møre og Romsdal  128  115 12 1 23 63 17 . 2
Sør-Trøndelag  229  107  112 10 22 64 19 . 3
Nord-Trøndelag  139 83 50 6 23 66 17 2 2
Nordland  145  123 21 1 23 63 18 1 2
Troms Romsa 92 68 24 . 22 60 16 . 2
Finnmark Finnmárku 32 31 1 . 22 59 16 2 2
Svalbard 3 3 . . 18 44 . 38 .

Standardtegn i tabeller