Statistisk sentralbyrå


Barnehager, regnskap private

4   Private familiebarnehager1. Kostnader for barnehageplass per måned ved forskjellige oppholdstider per uke og ulike aldergrupper, etter fylke. 2000. Kroner
  Månedspris 0-8 timer per uke Månedspris 9-16 timer per uke Månedspris 17-24 timer per uke Månedspris 25-32 timer per uke Månedspris 33-40 timer per uke Månedspris 41- timer per uke
  0-2 år 3 år 4-6 år 0-2 år 3 år 4-6 år 0-2 år 3 år 4-6 år 0-2 år 3 år 4-6 år 0-2 år 3 år 4-6 år 0-2 år 3 år 4-6 år
2000 i alt 952      714      476      2 062      1 547      1 031      3 331      2 498      1 666      4 600      3 450      2 300      5 869      4 402      2 935      7 138      5 354      3 569
                                     
Østfold 1 005 754 503 2 178 1 634 1 089 3 518 2 639 1 759 4 859 3 644 2 429 6 199 4 649 3 100 7 539 5 655 3 770
Akershus 899 674 450 1 948 1 461 974 3 147 2 360 1 573 4 345 3 259 2 173 5 544 4 158 2 772 6 743 5 057 3 371
Oslo 962 722 481 2 084 1 563 1 042 3 367 2 525 1 684 4 650 3 488 2 325 5 933 4 450 2 966 7 216 5 412 3 608
Hedmark 999 749 499 2 164 1 623 1 082 3 496 2 622 1 748 4 828 3 621 2 414 6 160 4 620 3 080 7 491 5 619 3 746
Oppland 866 650 433 1 877 1 408 938 3 032 2 274 1 516 4 187 3 140 2 093 5 342 4 006 2 671 6 497 4 873 3 248
Buskerud 990 742 495 2 144 1 608 1 072 3 464 2 598 1 732 4 784 3 588 2 392 6 103 4 577 3 052 7 423 5 567 3 711
Vestfold 936 702 468 2 029 1 522 1 015 3 278 2 458 1 639 4 526 3 395 2 263 5 775 4 331 2 887 7 024 5 268 3 512
Telemark 1 023 767 512 2 217 1 663 1 109 3 581 2 686 1 791 4 946 3 709 2 473 6 310 4 732 3 155 7 674 5 756 3 837
Aust-Agder 933 700 467 2 022 1 516 1 011 3 266 2 450 1 633 4 510 3 383 2 255 5 755 4 316 2 877 6 999 5 249 3 500
Vest-Agder 978 734 489 2 119 1 590 1 060 3 424 2 568 1 712 4 728 3 546 2 364 6 032 4 524 3 016 7 337 5 502 3 668
Rogaland 883 662 442 1 914 1 435 957 3 091 2 318 1 546 4 269 3 202 2 134 5 446 4 085 2 723 6 624 4 968 3 312
Hordaland 1 029 772 514 2 229 1 672 1 115 3 601 2 701 1 801 4 973 3 730 2 487 6 345 4 759 3 173 7 717 5 788 3 859
Sogn og Fjordane 1 094 821 547 2 370 1 778 1 185 3 829 2 872 1 915 5 288 3 966 2 644 6 746 5 060 3 373 8 205 6 154 4 103
Møre og Romsdal 977 733 489 2 117 1 588 1 059 3 420 2 565 1 710 4 724 3 543 2 362 6 027 4 520 3 013 7 330 5 497 3 665
Sør-Trøndelag 888 666 444 1 924 1 443 962 3 107 2 330 1 554 4 291 3 218 2 146 5 475 4 106 2 737 6 658 4 994 3 329
Nord-Trøndelag 908 681 454 1 967 1 475 983 3 177 2 383 1 589 4 388 3 291 2 194 5 598 4 199 2 799 6 809 5 106 3 404
Nordland 839 629 419 1 817 1 363 908 2 935 2 201 1 468 4 053 3 040 2 027 5 171 3 879 2 586 6 290 4 717 3 145
Troms 953 715 476 2 064 1 548 1 032 3 334 2 501 1 667 4 605 3 453 2 302 5 875 4 406 2 937 7 145 5 359 3 573
Finnmark 1 171 878 585 2 536 1 902 1 268 4 097 3 073 2 049 5 658 4 244 2 829 7 219 5 414 3 610 8 780 6 585 4 390
1  Omfatter i 2000 648 familiebarnehager.

Standardtegn i tabeller