Statistisk sentralbyrå


Barnehager, regnskap private

3   Private vanlige barnehager1. Kostnader for barnehageplass per måned ved forskjellige oppholdstider per uke og ulike aldergrupper, etter fylke. 2000. Kroner
  Månedspris 0-8 timer per uke Månedspris 9-16 timer per uke Månedspris 17-24 timer per uke Månedspris 25-32 timer per uke Månedspris 33-40 timer per uke Månedspris 41- timer per uke
  0-2 år 3 år 4-6 år 0-2 år 3 år 4-6 år 0-2 år 3 år 4-6 år 0-2 år 3 år 4-6 år 0-2 år 3 år 4-6 år 0-2 år 3 år 4-6 år
2000 i alt 1 207      906      604      2 616      1 962      1 308      4 226      3 169      2 113      5 836      4 377      2 918      7 445      5 584      3 723      9 055      6 791      4 528
                                     
Østfold 1 119 839 559 2 424 1 818 1 212 3 916 2 937 1 958 5 408 4 056 2 704 6 900 5 175 3 450 8 391 6 293 4 196
Akershus 1 237 928 618 2 680 2 010 1 340 4 329 3 247 2 164 5 978 4 484 2 989 7 627 5 720 3 814 9 276 6 957 4 638
Oslo 1 180 885 590 2 556 1 917 1 278 4 129 3 096 2 064 5 701 4 276 2 851 7 274 5 456 3 637 8 847 6 635 4 423
Hedmark 1 123 842 562 2 434 1 825 1 217 3 932 2 949 1 966 5 429 4 072 2 715 6 927 5 195 3 464 8 425 6 319 4 212
Oppland 1 175 881 588 2 546 1 909 1 273 4 113 3 085 2 056 5 680 4 260 2 840 7 246 5 435 3 623 8 813 6 610 4 407
Buskerud 1 242 932 621 2 692 2 019 1 346 4 348 3 261 2 174 6 004 4 503 3 002 7 661 5 745 3 830 9 317 6 988 4 658
Vestfold 1 208 906 604 2 618 1 963 1 309 4 229 3 172 2 114 5 840 4 380 2 920 7 451 5 588 3 725 9 062 6 796 4 531
Telemark 1 193 895 596 2 584 1 938 1 292 4 174 3 131 2 087 5 765 4 324 2 882 7 355 5 516 3 678 8 945 6 709 4 473
Aust-Agder 1 180 885 590 2 557 1 918 1 278 4 130 3 098 2 065 5 704 4 278 2 852 7 277 5 458 3 639 8 851 6 638 4 426
Vest-Agder 1 100 825 550 2 382 1 787 1 191 3 849 2 886 1 924 5 315 3 986 2 657 6 781 5 086 3 390 8 247 6 185 4 124
Rogaland 1 345 1 009 672 2 914 2 185 1 457 4 707 3 530 2 353 6 500 4 875 3 250 8 293 6 220 4 147 10 086 7 565 5 043
Hordaland 1 210 908 605 2 623 1 967 1 311 4 237 3 177 2 118 5 851 4 388 2 925 7 464 5 598 3 732 9 078 6 809 4 539
Sogn og Fjordane 1 095 821 548 2 373 1 780 1 186 3 833 2 875 1 917 5 293 3 970 2 647 6 754 5 065 3 377 8 214 6 160 4 107
Møre og Romsdal 1 181 886 591 2 560 1 920 1 280 4 135 3 101 2 067 5 710 4 283 2 855 7 285 5 464 3 643 8 860 6 645 4 430
Sør-Trøndelag 1 277 958 639 2 767 2 075 1 383 4 470 3 352 2 235 6 172 4 629 3 086 7 875 5 906 3 938 9 578 7 183 4 789
Nord-Trøndelag 1 158 868 579 2 508 1 881 1 254 4 052 3 039 2 026 5 596 4 197 2 798 7 139 5 355 3 570 8 683 6 512 4 342
Nordland 1 159 869 579 2 511 1 883 1 256 4 056 3 042 2 028 5 602 4 201 2 801 7 147 5 360 3 573 8 692 6 519 4 346
Troms 1 302 976 651 2 820 2 115 1 410 4 556 3 417 2 278 6 292 4 719 3 146 8 027 6 020 4 014 9 763 7 322 4 881
Finnmark 1 281 961 641 2 776 2 082 1 388 4 484 3 363 2 242 6 193 4 645 3 096 7 901 5 926 3 951 9 609 7 207 4 805
1  Omfatter i 2000 1 669 private vanlige barnehager.

Standardtegn i tabeller