Statistisk sentralbyrå


Barnehager, regnskap private

2   Gjennomsnittlig timepris for barnehageplass i private barnehager, etter barnehagetype1 , ulike aldersgrupper og fylke. 1995-2000. Kroner
  Gjennomsnittlig timepris
  Vanlige barnehager Familiebarnehager
  0-2 år 3 år 4-6 år 0-2 år 3 år 4-6 år
1995 i alt 40,03 30,02 20,02 28,71 21,53 14,35
1996 i alt 40,10 30,07 20,05 29,84 22,38 14,92
1997 i alt 41,26 30,95 20,63 30,11 22,59 15,06
1998 i alt 43,96 32,97 21,98 33,77 25,32 16,88
1999 i alt 44,43 33,32 22,21 34,45 25,84 17,22
             
2000 i alt 46,44 34,83 23,22 36,61 27,46 18,30
             
Østfold 43,03 32,27 21,52 38,66 29,00 19,33
Akershus 47,57 35,68 23,79 34,58 25,93 17,29
Oslo 45,37 34,03 22,68 37,00 27,75 18,50
Hedmark 43,20 32,40 21,60 38,42 28,81 19,21
Oppland 45,20 33,90 22,60 33,32 24,99 16,66
Buskerud 47,78 35,83 23,89 38,07 28,55 19,03
Vestfold 46,47 34,85 23,24 36,02 27,01 18,01
Telemark 45,87 34,41 22,94 39,36 29,52 19,68
Aust-Agder 45,39 34,04 22,69 35,89 26,92 17,95
Vest-Agder 42,29 31,72 21,15 37,62 28,22 18,81
Rogaland 51,72 38,79 25,86 33,97 25,48 16,98
Hordaland 46,56 34,92 23,28 39,58 29,68 19,79
Sogn og Fjordane 42,12 31,59 21,06 42,08 31,56 21,04
Møre og Romsdal 45,44 34,08 22,72 37,59 28,19 18,79
Sør-Trøndelag 49,12 36,84 24,56 34,15 25,61 17,07
Nord-Trøndelag 44,53 33,40 22,26 34,92 26,19 17,46
Nordland 44,57 33,43 22,29 32,25 24,19 16,13
Troms 50,07 37,55 25,03 36,64 27,48 18,32
Finnmark 49,28 36,96 24,64 45,03 33,77 22,51
1  Kombinerte familiebarnehager/vanlige barnehager er ikke tatt med.

Standardtegn i tabeller