Statistisk sentralbyrå


Barnehager, regnskap private

1   Årsregnskap for private barnehager. Barnehager, etter barnehagetype, inntektenes andel av bruttoutgifter i alt og fylke. 1995-2000
  Antall private barnehager som har vært åpne hele året Inntektenes andel av bruttoutgifter i alt
  I alt Vanlige barnehager Familiebarnehager Kombinerte familiebarnehager/
vanlige barnehager
Foreldrebetaling Tilskudd fra staten Tilskudd fra kommunen Andre inntekter
1995 i alt 2 713 1 996 688 29 45,0 39,1 8,7 6,9
1996 i alt 2 886 1 994 856 36 45,5 39,3 8,2 7,3
1997 i alt 2 658 1 790 832 36 46,4 39,8 7,2 7,4
1998 i alt 2 711 1 818 864 29 45,7 39,0 7,7 7,4
1999 i alt 2 576 1 790 761 25 47,2 37,9 8,4 8,2
                 
2000 i alt 2 339 1 669 648 22 46,8 39,8 8,1 8,1
                 
Østfold 123 84 37 2 49,2 40,2 6,8 5,7
Akershus 355 236 116 3 50,2 37,3 9,2 7,2
Oslo 274 217 55 2 47,7 40,5 6,8 6,6
Hedmark 84 53 29 2 48,3 44,4 5,2 4,2
Oppland 87 50 36 1 49,7 43,8 3,3 7,5
Buskerud 125 88 37 0 47,2 37,8 7,8 9,4
Vestfold 121 79 42 0 45,0 47,3 5,2 6,1
Telemark 60 44 16 0 45,2 40,2 5,0 12,3
Aust-Agder 64 40 24 0 47,1 42,5 9,5 2,8
Vest-Agder 98 52 46 0 50,2 44,4 4,0 4,4
Rogaland 102 82 18 2 43,5 35,8 11,8 14,0
Hordaland 257 204 49 4 45,2 38,1 12,6 8,0
Sogn og Fjordane 41 28 13 0 45,3 41,5 7,5 8,0
Møre og Romsdal 105 87 18 0 48,7 39,5 7,4 6,7
Sør-Trøndelag 116 72 39 5 42,3 40,3 3,3 15,4
Nord-Trøndelag 90 61 29 0 46,5 44,1 6,7 4,7
Nordland 122 104 17 1 46,2 41,1 6,9 7,0
Troms 77 60 17 0 44,8 36,3 10,8 10,1
Finnmark 37 28 9 0 36,9 39,5 13,7 13,4

Standardtegn i tabeller