Statistisk sentralbyrå


Barnehager, regnskap private

4   Private familiebarnehager1. Kostnader for barnehageplass per måned ved forskjellige oppholdstider per uke og ulike aldersgrupper. Fylke. 1999. Kroner
Fylke Månedspris 0-8 timer per uke Månedspris 9-16 timer per uke Månedspris 17-24 timer per uke Månedspris 25-32 timer per uke Månedspris 33-40 timer per uke Månedspris 41- timer per uke
0-2 år 3 år 4-6 år 0-2 år 3 år 4-6 år 0-2 år 3 år 4-6 år 0-2 år 3 år 4-6 år 0-2 år 3 år 4-6 år 0-2 år 3 år 4-6 år
1999 i alt   896   672   448   1 941   1 455   970   3 135   2 351   1 567   4 329   3 247   2 164   5 523   4 142   2 762   6 717   5 038   3 359
                                     
Østfold 872 654 436 1 889 1 417 945 3 052 2 289 1 526 4 214 3 161 2 107 5 377 4 032 2 688 6 539 4 904 3 270
Akershus 925 694 462 2 003 1 503 1 002 3 236 2 427 1 618 4 469 3 352 2 235 5 702 4 277 2 851 6 935 5 201 3 468
Oslo 888 666 444 1 923 1 442 962 3 106 2 330 1 553 4 290 3 217 2 145 5 473 4 105 2 737 6 657 4 993 3 328
Hedmark 964 723 482 2 088 1 566 1 044 3 373 2 530 1 687 4 658 3 494 2 329 5 943 4 457 2 972 7 228 5 421 3 614
Oppland 814 611 407 1 765 1 323 882 2 850 2 138 1 425 3 936 2 952 1 968 5 022 3 767 2 511 6 108 4 581 3 054
Buskerud 860 645 430 1 863 1 398 932 3 010 2 258 1 505 4 157 3 118 2 079 5 304 3 978 2 652 6 451 4 838 3 225
Vestfold 877 658 439 1 901 1 426 950 3 070 2 303 1 535 4 240 3 180 2 120 5 410 4 057 2 705 6 579 4 935 3 290
Telemark 921 691 460 1 995 1 496 998 3 223 2 417 1 611 4 450 3 338 2 225 5 678 4 259 2 839 6 906 5 179 3 453
Aust-Agder 823 618 412 1 784 1 338 892 2 882 2 162 1 441 3 980 2 985 1 990 5 078 3 809 2 539 6 176 4 632 3 088
Vest-Agder 827 620 413 1 791 1 344 896 2 894 2 170 1 447 3 996 2 997 1 998 5 099 3 824 2 549 6 201 4 651 3 100
Rogaland 885 664 443 1 918 1 438 959 3 098 2 324 1 549 4 279 3 209 2 139 5 459 4 094 2 729 6 639 4 979 3 320
Hordaland 1 037 778 519 2 248 1 686 1 124 3 631 2 723 1 816 5 014 3 761 2 507 6 398 4 798 3 199 7 781 5 836 3 890
Sogn og Fjordane 995 746 498 2 156 1 617 1 078 3 483 2 612 1 741 4 809 3 607 2 405 6 136 4 602 3 068 7 463 5 597 3 731
Møre og Romsdal 911 683 456 1 975 1 481 987 3 190 2 392 1 595 4 405 3 303 2 202 5 620 4 215 2 810 6 835 5 126 3 417
Sør-Trøndelag 804 603 402 1 742 1 306 871 2 814 2 110 1 407 3 886 2 914 1 943 4 957 3 718 2 479 6 029 4 522 3 015
Nord-Trøndelag 784 588 392 1 699 1 274 849 2 744 2 058 1 372 3 789 2 842 1 895 4 835 3 626 2 417 5 880 4 410 2 940
Nordland 848 636 424 1 838 1 379 919 2 970 2 227 1 485 4 101 3 076 2 050 5 232 3 924 2 616 6 363 4 773 3 182
Troms 912 684 456 1 977 1 482 988 3 193 2 395 1 596 4 409 3 307 2 205 5 626 4 219 2 813 6 842 5 132 3 421
Finnmark 1 069 802 534 2 316 1 737 1 158 3 741 2 806 1 871 5 166 3 875 2 583 6 592 4 944 3 296 8 017 6 013 4 008
1  Omfatter 761 familiebarnehager.

Standardtegn i tabeller