Statistisk sentralbyrå


Barnehager, regnskap private

3   Private vanlige barnehager1. Kostnader for barnehageplass per måned ved forskjellige oppholdstider per uke og ulike aldersgrupper. Fylke. 1999. Kroner
Fylke Månedspris 0-8 timer per uke Månedspris 9-16 timer per uke Månedspris 17-24 timer per uke Månedspris 25-32 timer per uke Månedspris 33-40 timer per uke Månedspris 41- timer per uke
0-2 år 3 år 4-6 år 0-2 år 3 år 4-6 år 0-2 år 3 år 4-6 år 0-2 år 3 år 4-6 år 0-2 år 3 år 4-6 år 0-2 år 3 år 4-6 år
1999 i alt 1 155 866  578  2 503  1 877   1 251   4 043   3 032   2 021   5 583   4 187   2 792   7 123   5 343   3 562   8 664   6 498   4 332
                                     
Østfold 1 081 810 540 2 341 1 756 1 171 3 782 2 836 1 891 5 223 3 917 2 611 6 663 4 998 3 332 8 104 6 078 4 052
Akershus 1 200 900 600 2 600 1 950 1 300 4 200 3 150 2 100 5 800 4 350 2 900 7 401 5 550 3 700 9 001 6 751 4 500
Oslo 1 153 865 577 2 499 1 874 1 249 4 037 3 028 2 018 5 575 4 181 2 787 7 112 5 334 3 556 8 650 6 488 4 325
Hedmark 1 092 819 546 2 366 1 774 1 183 3 822 2 866 1 911 5 278 3 958 2 639 6 734 5 050 3 367 8 190 6 142 4 095
Oppland 1 064 798 532 2 306 1 729 1 153 3 724 2 793 1 862 5 143 3 857 2 572 6 562 4 922 3 281 7 981 5 986 3 990
Buskerud 1 133 849 566 2 454 1 840 1 227 3 964 2 973 1 982 5 474 4 106 2 737 6 984 5 238 3 492 8 495 6 371 4 247
Vestfold 1 116 837 558 2 418 1 813 1 209 3 905 2 929 1 953 5 393 4 045 2 696 6 881 5 160 3 440 8 368 6 276 4 184
Telemark 1 166 874 583 2 526 1 895 1 263 4 081 3 061 2 040 5 635 4 226 2 818 7 190 5 392 3 595 8 744 6 558 4 372
Aust-Agder 1 081 811 540 2 342 1 756 1 171 3 783 2 837 1 892 5 224 3 918 2 612 6 665 4 999 3 333 8 106 6 080 4 053
Vest-Agder 1 040 780 520 2 252 1 689 1 126 3 638 2 729 1 819 5 024 3 768 2 512 6 410 4 808 3 205 7 796 5 847 3 898
Rogaland 1 275 956 638 2 763 2 072 1 382 4 464 3 348 2 232 6 164 4 623 3 082 7 864 5 898 3 932 9 565 7 174 4 782
Hordaland 1 165 874 582 2 524 1 893 1 262 4 077 3 058 2 039 5 630 4 223 2 815 7 183 5 388 3 592 8 737 6 552 4 368
Sogn og Fjordane 1 014 761 507 2 197 1 648 1 099 3 549 2 662 1 775 4 902 3 676 2 451 6 254 4 690 3 127 7 606 5 704 3 803
Møre og Romsdal 1 128 846 564 2 444 1 833 1 222 3 949 2 962 1 974 5 453 4 090 2 727 6 957 5 218 3 479 8 462 6 346 4 231
Sør-Trøndelag 1 193 895 597 2 585 1 939 1 293 4 177 3 132 2 088 5 768 4 326 2 884 7 359 5 519 3 679 8 950 6 712 4 475
Nord-Trøndelag 1 090 818 545 2 362 1 771 1 181 3 815 2 862 1 908 5 269 3 952 2 634 6 722 5 042 3 361 8 176 6 132 4 088
Nordland 1 085 813 542 2 350 1 763 1 175 3 796 2 847 1 898 5 242 3 932 2 621 6 688 5 016 3 344 8 135 6 101 4 067
Troms 1 258 943 629 2 725 2 044 1 363 4 402 3 302 2 201 6 079 4 560 3 040 7 757 5 817 3 878 9 434 7 075 4 717
Finnmark 1 211 908 605 2 623 1 968 1 312 4 238 3 178 2 119 5 852 4 389 2 926 7 466 5 600 3 733 9 081 6 811 4 540
1  Omfatter 1 790 private vanlige barnehager.

Standardtegn i tabeller