Statistisk sentralbyrå


Barnehager, regnskap private

2   Gjennomsnittlig timepris for barnehageplass i private barnehager, etter barnehagetype1 og ulike aldersgrupper. Fylke. 1995-1999. Kroner
Fylke Gjennomsnittlig timepris
Vanlige barnehager Familiebarnehager
0-2 år 3 år 4-6 år 0-2 år 3 år 4-6 år
1995 i alt 40,03 30,02 20,02 28,71 21,53 14,35
1996 i alt 40,10 30,07 20,05 29,84 22,38 14,92
1997 i alt 41,26 30,95 20,63 30,11 22,59 15,06
1998 i alt 43,96 32,97 21,98 33,77 25,32 16,88
             
1999 i alt 44,43 33,32 22,21 34,45 25,84 17,22
             
Østfold 41,56 31,17 20,78 33,53 25,15 16,77
Akershus 46,16 34,62 23,08 35,56 26,67 17,78
Oslo 44,36 33,27 22,18 34,14 25,60 17,07
Hedmark 42,00 31,50 21,00 37,07 27,80 18,53
Oppland 40,93 30,70 20,46 31,32 23,49 15,66
Buskerud 43,56 32,67 21,78 33,08 24,81 16,54
Vestfold 42,91 32,19 21,46 33,74 25,31 16,87
Telemark 44,84 33,63 22,42 35,41 26,56 17,71
Aust-Agder 41,57 31,18 20,79 31,67 23,75 15,84
Vest-Agder 39,98 29,99 19,99 31,80 23,85 15,90
Rogaland 49,05 36,79 24,53 34,05 25,54 17,02
Hordaland 44,80 33,60 22,40 39,90 29,93 19,95
Sogn og Fjordane 39,00 29,25 19,50 38,27 28,70 19,13
Møre og Romsdal 43,39 32,54 21,70 35,05 26,29 17,53
Sør-Trøndelag 45,90 34,42 22,95 30,92 23,19 15,46
Nord-Trøndelag 41,93 31,45 20,96 30,15 22,62 15,08
Nordland 41,72 31,29 20,86 32,63 24,47 16,32
Troms 48,38 36,28 24,19 35,09 26,32 17,54
Finnmark 46,57 34,93 23,28 41,11 30,83 20,56
1  Kombinerte familie-/vanlige barnehager er ikke tatt med.

Standardtegn i tabeller