Statistisk sentralbyrå


Barnehager, regnskap private

1   Årsregnskap for private barnehager. Barnehager, etter barnehagetype og inntektenes andel av bruttoutgifter i alt. Fylke. 1995-1999
Fylke Antall private barnehager som har vært åpne hele året Inntektenes andel av bruttoutgifter i alt
I alt Vanlige barnehager Familiebarnehager Kombinerte familie-/vanlige barnehager Foreldrebetaling Tilskudd fra staten Tilskudd fra kommunen Andre inntekter
1995 i alt 2 713 1 996 688 29 45,0 39,1 8,7 6,9
1996 i alt 2 886 1 994 856 36 45,5 39,3 8,2 7,3
1997 i alt 2 658 1 790 832 36 46,4 39,8 7,2 7,4
1998 i alt 2 711 1 818 864 29 45,7 39,0 7,7 7,4
                 
1999 i alt 2 576 1 790 761 25 47,2 37,9 8,4 8,2
                 
Østfold 117 80 36 1 49,3 39,4 7,2 6,1
Akershus 373 234 135 4 51,1 35,4 10,2 6,4
Oslo 308 231 73 4 47,8 39,6 5,8 7,5
Hedmark 93 55 35 3 48,7 41,1 5,7 5,8
Oppland 92 53 39 - 50,2 41,6 4,1 5,8
Buskerud 139 90 47 2 48,7 36,8 8,0 8,6
Vestfold 124 81 42 1 46,4 42,4 5,2 8,1
Telemark 73 49 24 - 45,6 38,0 7,6 10,0
Aust-Agder 66 39 27 - 47,6 41,2 11,9 3,1
Vest-Agder 113 57 55 1 50,7 41,7 4,0 4,6
Rogaland 152 126 23 3 44,2 33,0 14,8 11,3
Hordaland 276 223 51 2 44,6 36,1 9,2 10,4
Sogn og Fjordane 49 34 15 - 47,3 41,4 8,4 4,4
Møre og Romsdal 118 95 23 - 49,9 38,5 7,3 6,6
Sør-Trøndelag 124 73 48 3 45,3 39,9 2,2 15,1
Nord-Trøndelag 96 62 33 1 48,2 41,5 7,2 4,4
Nordland 137 112 25 - 47,3 38,9 6,9 8,1
Troms 85 64 21 - 45,3 36,2 12,7 9,2
Finnmark 41 32 9 - 36,1 39,3 14,7 9,3

Standardtegn i tabeller