Statistisk sentralbyrå

Statlig regionalt barne- og familievern

5   Meklinger. Tall for 20061
  Sum alle fylker Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Romsa Finnmark Finnmárku
Meklinger foretatt ved familievernkontorene                                        
Totalt antall meklingsbegjæringer 7 777  528 1 097     1 197  378 56 .  289  240  176  293  653  735  182  377  474  233  350  318  201
Meklingsbegjæringer foretatt etter ekteskapsloven 4 409  314  667  764  225 36 .  146  121  100  194  395  375  110  187  212  119  186  158  100
Meklingsbegjæringer foretatt etter barneloven 3 368  214  430  433  153 20 .  143  119 76 99  258  360 72  190  262  114  164  160  101
Meklinger med attest 7 244  503 1 022  1 091  352 52 .  280  220  175  277  610  685  177  351  420  221  328  301  179
Meklinger med attest etter ekteskapsloven 4 273  309  646  723  219 34 .  145  116  100  187  383  364  109  181  204  119  184  157 93
Meklinger med attest etter barneloven 2 971  194  376  368  133 18 .  135  104 75 90  227  321 68  170  216  102  144  144 86
Meklinger uten attest foretatt  533 25 75  106 26 4 . 9 20 1 16 43 50 5 26 54 12 22 17 22
Meklinger uten attest etter ekteskapsloven  136 5 21 41 6 2 . 1 5 0 7 12 11 1 6 8 0 2 1 7
Meklinger uten attest etter barneloven  397 20 54 65 20 2 . 8 15 1 9 31 39 4 20 46 12 20 16 15
Meklinger etter ekteskapsloven med attest etter 1 time 2 657  222  361  427  143 12 .  101 78 54  106  206  259 73  101  145 90  125  106 48
Meklinger etter ekteskapsloven med attest etter 2 timer  884 47  170  168 43 6 . 23 12 33 45 87 52 16 41 27 11 46 29 28
Meklinger etter ekteskapsloven med attest etter 3 timer  523 31 91 88 27 8 . 17 17 6 29 62 40 16 24 22 9 9 15 12
Meklinger etter ekteskapsloven med attest etter 4 timer  209 9 24 40 6 8 . 4 9 7 7 28 13 4 15 10 9 4 7 5
Meklinger etter barneloven med attest etter 1 time  490 32 39 77 10 2 . 33 11 9 13 36 75 12 23 27 13 24 25 29
Meklinger etter barneloven med attest etter 2 timer  640 39 69 81 17 0 . 29 23 14 17 29 85 12 36 45 14 54 44 32
Meklinger etter barneloven med attest etter 3 timer 1 222 86  145  138 56 10 . 45 39 36 52  131  110 34 64  102 41 58 58 17
Meklinger etter barneloven med attest etter 4 timer  619 37  123 72 50 6 . 28 31 16 8 31 51 10 47 42 34 8 17 8
Første samtale under 1 uke etter begjæring om mekling  542 43 93 47 10 7 . 18 22 24 33 28 28 11 53 15 24 30 33 23
Første samtale i løpet av 1-2 uker etter begjæring om mekling 1 572  136  217  251 83 26 . 44 52 30 89 84 77 47 68 63 48  108  102 47
Første samtale i løpet av 2-3 uker etter begjæring om mekling 2 480  190  330  498  155 11 .  105 84 45  100  244  145 79 65  143 70 93 71 52
Mer enn 3 uker fra begjæring om mekling til første samtale 3 185  159  457  401  130 12 .  122 82 77 74  297  485 45  191  253 91  119  111 79
Meklingsattest utstedt under 2 uker etter begjæring om mekling 1 092  114  164  138 45 7 . 32 33 40 56 58 47 31 74 36 44 95 49 29
Meklingsattest utstedt i løpet av 2-4 uker etter begjæring om mekling 2 258  162  292  354  124 11 . 92 65 62  103  196  207 76 64  115 72  104  101 58
Meklingsattest utstedt i løpt av 4-6 uker etter begjæring om mekling 1 536 96  213  236 71 14 . 66 42 34 44  151  152 31 69 84 37 67 80 49
Mer enn 6 uker fra begjæring om mekling til utstedelse av attest 2 358  131  353  363  112 20 . 90 80 39 74  205  279 39  144  185 68 62 71 43
3-ukersfrist ikke overholdt på grunn av forhold hos familievernkontoret 1 649 88  247  134 50 2 . 83 32 66 15  131  313 3  117  201 27 60 61 19
3-ukersfrist ikke overholdt på grunn av forhold hos klienten(e) 1 348 64  189  218 64 10 . 34 46 11 49  157  158 40 73 44 59 56 46 30
3-ukersfrist ikke overholdt på grunn av utenforliggende faktorer  188 7 21 49 16 0 . 5 4 0 10 9 14 2 1 8 5 3 4 30
Meklinger sendt tilbake til familievernkontorene fra rettssystemet 5 1 0 2 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
                                         
Meklinger foretatt hos de eksterne meklerne                                        
Totalt antall meklingsbegjæringer 4 433  294  509  213  113  127 .  362  267  123  248  503  558 2  252  254  123  323  112 50
Meklingsbegjæringer foretatt etter ekteskapsloven 2 637  170  367  124 75 68 .  229  156 69  141  304  300 0  155  148 65  177 64 25
Meklingsbegjæringer foretatt etter barneloven 1 794  124  142 89 38 59 .  133  111 54  107  199  258 0 97  106 58  146 48 25
Meklinger med attest 4 050  280  451  197  104  119 .  332  228  115  243  464  493 2  230  231  110  308  101 42
Meklinger med attest etter ekteskapsloven 2 528  167  337  119 71 65 .  220  148 67  140  296  283 2  150  144 65  172 59 23
Meklinger med attest etter barneloven 1 522  113  114 78 33 54 .  112 80 48  103  168  210 0 80 87 45  136 42 19
Meklinger uten attest  383 14 58 16 9 8 . 30 39 8 5 39 65 0 22 23 13 15 11 8
Meklinger uten attest etter ekteskapsloven  111 3 30 5 4 3 . 9 8 2 1 8 17 0 5 4 0 5 5 2
Meklinger uten attest etter barneloven  272 11 28 11 5 5 . 21 31 6 4 31 48 0 17 19 13 10 6 6
Meklinger etter ekteskapsloven med attest etter 1 time 1 162 99  166 39 46 13 .  126 40 34 36  152  170 0 58 18 39 81 34 11
Meklinger etter ekteskapsloven med attest etter 2 timer  725 32 72 27 14 30 . 55 54 16 53 92 65 2 53 71 12 56 14 7
Meklinger etter ekteskapsloven med attest etter 3 timer  359 19 47 32 8 15 . 18 32 13 20 30 28 0 29 21 12 28 5 2
Meklinger etter ekteskapsloven med attest etter 4 timer  282 17 52 21 3 7 . 21 22 4 31 22 20 0 10 34 2 7 6 3
Meklinger etter barneloven med attest etter 1 time  187 20 6 14 2 2 . 12 8 10 2 18 41 0 5 6 11 16 9 5
Meklinger etter barneloven med attest etter 2 timer  257 15 18 6 5 10 . 24 11 12 14 21 42 0 13 18 13 23 10 2
Meklinger etter barneloven med attest etter 3 timer  567 33 44 23 19 19 . 51 37 14 25 91 75 0 38 15 9 53 12 9
Meklinger etter barneloven med attest etter 4 timer  511 45 46 35 7 23 . 25 24 12 62 38 52 0 24 48 12 44 11 3
Første samtale under 1 uke etter begjæring om mekling 1 583  129  186 26 40 54 .  159  124 60  101  183  130 1  110 75 48  100 49 8
Første samtale i løpet av 1-2 uker etter begjæring om mekling 1 747  114  217 79 59 55 .  120  102 52  116  207  175 0 99  119 47  118 34 34
Første samtale i løpet av 2-3 uker etter begjæring om mekling  726 39 85 77 7 11 . 59 27 8 28 71  153 0 23 24 17 74 21 2
Mer enn 3 uker fra begjæring om mekling til første samtale  377 12 21 31 7 7 . 24 14 3 3 42  100 1 20 36 11 31 8 6
Meklingsattest utstedt under 2 uker etter begjæring om mekling 1 811  148  202 34 56 69 .  178  116 69  113  189  134 1  131  121 53  131 51 15
Meklingsattest utstedt i løpet av 2-4 uker etter begjæring om mekling 1 257 51  134 81 34 31 . 85 72 33 96  138  167 0 70 61 35  115 33 21
Meklingsattest utstedt i løpet av 4-6 uker etter begjæring om mekling  524 48 72 47 6 8 . 33 19 10 25 85 82 0 6 26 10 37 8 2
Mer enn 6 uker fra begjæring om mekling til utstedelse av attest  458 33 43 35 8 11 . 36 21 3 9 52  110 1 23 23 12 25 9 4
3-ukersfrist ikke overholdt på grunn av forhold hos den eksterne mekleren  104 2 4 5 1 2 . 8 1 0 0 8 46 0 8 13 1 4 0 1
3-ukersfrist ikke overholdt på grunn av forhold hos klienten(e)  216 8 10 19 6 4 . 15 10 2 3 29 44 0 10 11 9 24 8 4
3-ukersfrist ikke overholdt på grunn av utenforliggende faktorer 56 2 7 7 0 1 . 1 3 1 0 5 10 1 2 12 1 2 0 1
Meklinger sendt tilbake til eksterne meklere fra rettssystemet 3 0 1 0 0 2 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1  Tall for 2006 er foreløpige tall. Fylkesmannen har ansvaret for meklingsrapporteringen. Dataene baserer seg på aggregert data fra familievernkontorene og de eksterne meklerne i fylket. For nærmere informasjon om innholdet i publiseringen se Om statistikken.

Standardtegn i tabeller