Statistisk sentralbyrå

Statlig regionalt barne- og familievern

3   Nøkkeltall for statlig regionalt familievern. Tall for 20052 og 20061
  20052 20062
  Region Nord Region Midt-Norge Region Vest Region Sør Region Øst Region Nord Region Midt-Norge Region Vest Region Sør Region Øst
1. Fordeling av utgifter                    
Brutto driftsutgifter til familievern per innbygger 74 50 47 51 59 81 58 53 57 60
                     
2. Dekningsgrader                    
Familievernsaker 3 723 3 616 4 529 5 927 10 446 3 458 3 798 4 410 5 779 10 451
Familievernsaker for de offentlig eide familievernkontorene 2 895 1 117 1 709 1 993 7 741 2 535 1 157 1 532 1 924 7 965
Familievernsaker per 1 000 innbygger 8,0 5,6 4,7 6,6 6,2 7,5 5,8 4,6 6,4 6,2
Årsverk i familievernet 55,0 51,6 57,5 77,7  139,5 59,0 56,5 54,4 72,3  144,4
Årsverk i familievernet per 10 000 innbygger 1,2 0,8 0,6 0,9 0,8 1,3 0,9 0,6 0,8 0,9
Familievernsaker per besatt årsverk i familievernet 67,6 70,1 78,8 76,3 74,9 58,6 67,2 81,1 79,9 72,4
                     
3. Produktivitet                    
Brutto driftsutgifter til familievernet per familievernsak 9 204 8 895 10 009 7 757 9 466 10 793 9 966 11 550 8 865 9 769
Korrigerte brutto driftsutgifter for de offentlig eide familievernkontorene 25 626 10 874 16 639 14 876 71 919 27 965 12 824 19 646 17 732 77 374
Lønnsutgifter per familievernsak for de offentlig eide familievernkontorene 6 744 7 393 7 418 5 817 6 928 8 148 7 698 9 285 6 730 7 083
                     
4. Utdypende tjenesteindikatorer                    
Gjennomsnittlig ventetid i dager per sak i familievernet 17,7 31,5 31,2 22,7 26,5 19,6 31,3 33,4 23,9 24,8
Gjennomsnittlig behandlingstid i dager, per sak i familievernet 75,6  145,7  124,2  109,7  118,7 85,3  146,8  128,9  110,3  111,4
Gjennomsnittlig antall behandlingssamtaler per familievernsak i løpet av året 2,3 3,1 3,4 2,8 2,9 2,3 3,0 3,3 2,7 2,9
Gjennomsnittlig antall behandlingssamtaler per familievernsak siden opprettelsen 2,9 4,7 5,0 3,9 4,0 2,9 4,8 5,1 3,8 4,1
Gjennomsnittlig antall behandlingstimer brukt per sak i familievernet i løpet av året 3,2 4,5 4,1 3,9 4,0 3,3 4,3 4,1 3,8 4,0
Gjennomsnittlig antall behandlingstimer brukt per sak i familievernet siden opprettelsen 4,0 6,7 6,0 5,4 5,6 4,2 6,9 6,2 5,2 5,7
1  Tall for 2006 er foreløpige tall.
2  Det er noe manglende rapportering fra noen regioner, se artikkelen for nærmere informasjon.

Standardtegn i tabeller