Statistisk sentralbyrå

Barnevern, undersøkelser

3   Undersøkingssaker avslutta, etter behandlingstid og fylke. 1997-2006
Fylke Undersøkingssaker
avslutta1
Behandlingstid Gjennomsnittleg
behandlingstid
(dagar)
Under 2 veker 2-4 veker 1-2 md. 2-3 md. 3-6 md. Over 6 md. Uoppgitt
1997 15 293 3 293 1 785 3 019 3 565 2 868  710 53 64
1998 15 725 2 922 1 612 2 881 4 051 3 200  833  226 71
1999 16 026 2 934 1 751 2 784 4 289 3 434  711  123 69
2000 17 271 2 839 1 646 3 001 4 625 4 066 1 007 87 74
2001 18 301 2 883 1 689 3 515 5 027 4 133  985 69 73
2002 18 840 3 046 1 723 3 225 5 395 4 415 1 024 12 80
2003 20 177 3 031 1 836 3 616 5 927 4 750 1 002 15 76
2004 20 769 2 897 1 830 3 605 6 055 5 131 1 184 67 77
2005 21 193 2 617 1 823 3 607 6 569 5 292 1 279 6 80
                   
2006 22 808 2 599 1 870 3 887 7 263 5 875 1 312 2 79
                   
Østfold 1 207  118 57  177  361  377  117 0 90
Akershus 2 329  196  180  478  937  471 67 0 73
Oslo 2 508  133  166  510 1 140  516 43 0 74
Hedmark  761 82 73  122  207  230 47 0 85
Oppland  719 64 52 70  176  271 86 0  102
Buskerud 1 477  137  140  228  593  332 47 0 74
Vestfold 1 180  147  111  221  414  253 34 0 68
Telemark  883  118 89  131  279  239 25 2 70
Aust-Agder  477  130 44 80  117 98 8 0 60
Vest-Agder  883 58 54  165  300  248 58 0 85
Rogaland 2 025  257  185  334  670  496 83 0 74
Hordaland 2 075  209  163  331  590  661  121 0 84
Sogn og Fjordane  403 73 35 75  122 74 24 0 69
Møre og Romsdal 1 087  187 81  181  258  253  127 0 88
Sør-Trøndelag 1 206  158  105  187  299  385 72 0 79
Nord-Trøndelag  712 75 71  139  214  164 49 0 79
Nordland 1 445  245  119  209  292  401  179 0 92
Troms Romsa  870  139  103  159  172  226 71 0 81
Finnmark Finnmárku  561 73 42 90  122  180 54 0 89
1  Barna er rekna med ein gong for kvar kommune som har påbyrja undersøkingssak.

Standardtegn i tabeller