Statistisk sentralbyrå

Barnevern, undersøkelser

1   Undersøkingssaker påbyrja og avslutta, etter konklusjon og kjønn, alder og fylke. 1993-2006
  Undersøkingssaker
påbyrja1
Undersøkingssaker
avslutta
Konklusjon Undersøkingssaker
per 1 000 barn
0-17 år
  Vedtak
etter BVL
Lagt bort/
råd/rettleiing
Uoppgitt
1993 12 939 11 717 5 768 5 578  371 13,0
1994 13 286 11 277 5 784 5 136  357 13,2
1995 14 163 12 694 6 638 5 921  135 14,0
1996 14 871 14 113 7 219 6 595  299 14,5
1997 15 761 15 293 8 051 6 846  396 15,3
1998 16 047 15 725 8 395 7 023  307 15,4
1999 17 059 16 026 8 447 7 217  362 16,2
2000 17 545 17 271 9 393 7 549  329 16,5
2001 18 655 18 301 10 044 8 076  181 17,5
2002 19 201 18 840 9 990 8 336  514 17,8
2003 20 096 20 177 10 492 9 411  274 18,6
2004 21 335 20 769 11 097 9 499  173 19,6
2005 21 316 21 193 11 274 9 676  243 19,5
             
2006 23 459 22 808 11 500 11 020  288 21,4
             
Kjønn            
Gutar 12 245 11 893 6 050 5 691  152 21,8
Jenter 11 168 10 869 5 436 5 297  136 20,9
Uoppgitt 46 46 14 32 0 .
             
Alder            
0-2 år 2 872 2 589 1 363 1 188 38 16,4
3-5 år 3 440 3 352 1 786 1 522 44 19,8
6-12 år 8 481 8 183 4 079 3 997  107 19,6
13-17 år 8 142 7 980 4 013 3 872 95 25,8
18 år og over  519  701  259  438 4 .
Uoppgitt 5 3 0 3 0 .
             
Fylke            
Østfold 1 265 1 207  575  632 0 21,2
Akershus 2 469 2 329 1 131 1 171 27 19,1
Oslo 2 527 2 508 1 208 1 299 1 22,9
Hedmark  852  761  349  412 0 21,0
Oppland  832  719  341  376 2 20,8
Buskerud 1 462 1 477  756  721 0 25,9
Vestfold 1 154 1 180  548  631 1 22,4
Telemark  929  883  495  386 2 25,2
Aust-Agder  518  477  250  221 6 20,8
Vest-Agder  826  883  513  369 1 20,3
Rogaland 2 123 2 025 1 064  955 6 20,2
Hordaland 1 857 2 075  914  952  209 16,7
Sogn og Fjordane  432  403  228  163 12 16,5
Møre og Romsdal 1 168 1 087  603  479 5 20,0
Sør-Trøndelag 1 197 1 206  708  498 0 18,4
Nord-Trøndelag  750  712  392  312 8 23,9
Nordland 1 493 1 445  703  736 6 27,2
Troms Romsa  959  870  447  421 2 26,3
Finnmark Finnmárku  646  561  275  286 0 36,4
1  Barna er rekna med ein gong for kvar kommune som har påbyrja undersøkingssak.

Standardtegn i tabeller