Statistisk sentralbyrå

Barnevern, institusjoner

7 Barn og unge i barnevernsinstitusjon per 31. desember. Tall for plasseringshjemmel, alder, kjønn og eierskap. 2011
Eierskap Plasseringshjemmel Alder Kjønn
Akutt Atferd Frivillig Omsorg 0-12 år 13 år og over Jenter Gutter
Hele landet  180  245  442  456  190 1 133  564  759
Statlige  106 73  208  254 99  542  281  360
Private, ideelle 1 18 82 66 50 24  192 86  130
Private, andre 1 33 69 72  118 3  289  119  173
Eid av Oslo kommune 19 0 37 11 33 34 39 28
Private kjøpt av Oslo kommune 4 21 59 23 31 76 39 68
1  Eksklusive Oslo.

Standardtegn i tabeller