Statistisk sentralbyrå

Barnevern, institusjoner

5 Avtalte årsverk ekskl. lange fravær i barnevernsinstitusjoner, etter alder, kjønn og eierskap. 2011
Eierskap Årsverk i alt Under 35 år 35-49 år 50 år og over Kvinner i alt Menn i alt
Hele landet 4 878 1 480 2 259 1 138 2 874 2 003
Statlige 2 782  699 1 355  728 1 729 1 053
Private, ideelle  734  269  295  170  442  291
Private, andre 1 162  434  531  198  573  589
Eid av Oslo kommune  200 79 79 42  129 71

Standardtegn i tabeller