Statistisk sentralbyrå

Barnevern, institusjoner

3 Barnevernsinstitusjoner. Driftsutgifter per oppholdsdag, etter eierskap. 2011
Eierskap Driftsutgifter (mill. kroner) Oppholdsdager i løpet av året Driftsutgifter per oppholdsdag
Hele landet 3 832,7  504 092 7 603
Statlige 1 916,7  244 060 7 853
Private, ideelle  575,4 82 970 6 935
Private, andre  901,5  115 854 7 781
Eid av Oslo kommune  173,2 20 427 8 479
Private kjøpt av Oslo kommune  265,9 40 781 6 520

Standardtegn i tabeller