Statistisk sentralbyrå

Barnevern, institusjoner

2 Barnevernsinstitusjoner. Driftsutgifter mv., etter eierskap. 2011. Millioner kroner
Eierskap Driftsutgifter Millioner kroner Kjøp av varer og tjenester i prosent av driftsutgifter Lønnskostnader i prosent av driftsutgifter
Hele landet 3 832,7 26,4 73,7
Statlige 1 916,7 20,0 80,0
Private, ideelle  663,2 26,5 73,5
Private, andre 1 079,6 40,1 60,3
Eid av Oslo kommune  173,2 11,8 88,2

Standardtegn i tabeller