Statistisk sentralbyrå

Barnevern, institusjoner

1 Antall godkjente og kvalitetssikrede plasser i institusjonene, etter eierskap. 2011
Eierskap Antall godkjente og kvalitetssikrede plasser per 31. desember Antall godkjente og kvalitetssikrede plasser per 31. desember per 100 000 innbyggere 0-17 år
Hele landet 1 924  172
Statlige  790 71
Private, ideelle  419 37
Private, andre  637 57
Eid av Oslo kommune 78 7

Standardtegn i tabeller