Statistisk sentralbyrå

4 Avtalte årsverk ekskl. lange fravær i barnevernsinstitusjoner, etter utdanningsgrupper og eierskap. 2007
Eierskap Årsverk i alt Barneverns pedagog Vernepleier inkl. sykepleier Sosionom Psykolog Annen helse- og sosialfaglig utdanning på høgskole- /universitetsnivå Helse- og sosialfaglig utdanning på videregående nivå Førskolelærer Annen utdanning på høgskole-/ universitetsnivå Annen utdanning, videregående nivå eller lavere 1
Hele landet 4 568  955  333  483 39  235  254  166  686 1 416
Statlige 2 387  492  168  250 24 98  168  117  378  693
Private, ideelle  809  188 47  107 4 53 26 24  113  247
Private, andre 1 027  162 97 84 5 63 50 17  148  401
Eid av Oslo og Trondheim kommune  345  114 22 42 6 20 10 8 47 76
1  Inklusive uoppgitt utdanning.

Standardtegn i tabeller