Statistisk sentralbyrå

3 Barnevernsinstitusjoner. Driftsutgifter til per oppholdsdag, etter eierskap. 2008
Eierskap Driftsutgifter (mill. kroner) Oppholdsdager i løpet av året Driftsutgifter per oppholdsdag
Hele landet 3 441,5  550 431 6 252
Statlige 1 604,3  232 452 6 902
Private, ideelle 1  614,0  103 962 5 906
Private, andre 1  722,7  130 054 5 557
Eid av Oslo kommune  214,1 25 031 8 553
Eid av Trondheim kommune2 4,9 3 283 :
Private kjøpt av Oslo kommune  225,2 44 548 5 056
Private kjøpt av Trondheim kommune2 56,2 10 950 5 135
1  Eksklusive Trondheim (1/1-30/6-08) og Oslo.
2  Tall for 1/1-30/6-08. For 1/7-31/12-08 er Trondheim inkludert i statlige og private institusjoner.

Standardtegn i tabeller