Statistisk sentralbyrå

Barnevern, institusjoner

7 Barn og unge i barnevernsinstitusjon per 31. desember. Tall for plasseringshjemmel, alder, kjønn og eierskap. 2009
Eierskap Plasseringshjemmel Alder Kjønn
Akutt Atferd Frivillig Omsorg 0-12 år 13 år og over Jenter Gutter
Hele landet  135  263  526  621  247 1 298  605  940
Statlige 89 87  197  280 98  555  256  397
Private, ideelle 1 8 94  101 88 48  243  128  163
Private, andre 1 19 60  118  223 29  391  140  280
Eid av Oslo kommune 10 2 34 10 19 37 28 28
Private kjøpt av Oslo kommune 9 20 76 20 53 72 53 72
1  Eksklusive Oslo.

Standardtegn i tabeller