Statistisk sentralbyrå

Barnevern, institusjoner

5 Avtalte årsverk ekskl. lange fravær i barnevernsinstitusjoner, etter alder, kjønn og eierskap. 2009
Eierskap Årsverk i alt Under 35 år 35-49 år 50 år og over Kvinner i alt Menn i alt
Hele landet 4 830 1 652 2 201  977 2 798 2 032
Statlige 2 692  799 1 324  570 1 615 1 078
Private, ideelle  794  312  316  166  481  314
Private, andre 1 075  438  463  173  522  553
Eid av Oslo kommune1  269  103 99 68  181 88

Standardtegn i tabeller