Statistisk sentralbyrå

Barnevern, institusjoner

4 Avtalte årsverk ekskl. lange fravær i barnevernsinstitusjoner, etter utdanningsgrupper og eierskap. 2009
Eierskap Årsverk i alt Barneverns pedagog Vernepleier inkl. sykepleier Sosionom Psykolog Annen helse- og sosialfaglig utdanning på høgskole- /universitetsnivå Helse- og sosialfaglig utdanning på videregående nivå Førskolelærer Annen utdanning på høgskole-/ universitetsnivå Annen utdanning, videregående nivå eller lavere 1
Hele landet 4 830 1 000  395  523 55  344  263  162  639 1 448
Statlige 2 692  567  230  292 31  182  181  113  355  741
Private, ideelle  794  181 48  108 7 55 27 22  101  245
Private, andre 1 075  159  107  102 7 85 48 18  152  397
Eid av Oslo kommune  269 93 10 21 10 22 7 9 31 66
1  Inklusive uoppgitt utdanning.

Standardtegn i tabeller