Statistisk sentralbyrå

Barnevern, institusjoner

3 Barnevernsinstitusjoner. Driftsutgifter per oppholdsdag, etter eierskap. 2009
Eierskap Driftsutgifter (mill. kroner) Oppholdsdager i løpet av året Driftsutgifter per oppholdsdag
Hele landet 3 825,5  575 536 6 647
Statlige 1 833,7  240 025 7 640
Private, ideelle  622,0  108 240 5 747
Private, andre  923,9  160 105 5 770
Eid av Oslo kommune  216,1 23 806 9 078
Private kjøpt av Oslo kommune  229,8 43 275 5 310

Standardtegn i tabeller