Statistisk sentralbyrå

Barnevern, institusjoner

1 Antall godkjente og kvalitetssikrede plasser i institusjonene, etter eierskap. 2009
Eierskap Antall godkjente og kvalitetssikrede plasser per 31. desember1 Antall godkjente og kvalitetssikrede plasser per 31.12. per 100 000 innbyggere 0-17 år
Hele landet 1 868  168
Statlige  740 67
Private, ideelle  372 34
Private, andre  670 60
Eid av Oslo kommune 86 8
1  Sentre for foreldre og barn er ikke med i Bufdirs godkjenningsordning, og er derfor ikke inkludert i plasstallene i tabell 1. Sentrene inngår derimot i alle andre deler av den publiserte statistikken.

Standardtegn i tabeller