Statistisk sentralbyrå

Barnevern, institusjoner

1 Antall godkjente og kvalitetssikrede plasser i institusjonene, etter eierskap. 2008
Eierskap Antall godkjente og kvalitetssikrede plasser per 31. desember1 Antall godkjente og kvalitetssikrede plasser per 31. desember per 100 000 innbyggere 0-17 år
Hele landet 1 850  168
Statlige  720 65
Private, ideelle  352 32
Private, andre  679 62
Eid av Oslo kommune 99 9
1  Sentre for foreldre og barn er ikke med i Bufdirs godkjenningsordning, og er derfor ikke inkludert i plasstallene i tabell 1. Sentrene inngår derimot i alle andre deler av den publiserte statistikken.

Standardtegn i tabeller