Statistisk sentralbyrå

19 Årsverk i barnevernstenesta per 31. desember, etter kommune. 2010
  Tilsette etter utdanning Ledige
stillingar
Tilsette
per 1 000
innbyggjarar
0-17 år
  I alt Sosionomar Barneverns-
pedagogar
Anna høgskule-/
universitets-
utdanning
Kontor-/
merkantil-
utdanning
Anna
utdanning/
ufaglært
Heile landet 3 525,8 1 148,8 1 660,2  375,9  255,9 84,9 94,0 3,2
                 
01 Østfold  204,5 56,6 76,2 43,3 25,9 2,5 9,1 3,4
0101 Halden 20,0 7,6 2,7 6,5 2,2 1,0 0,0 3,2
0104 Moss 16,8 3,6 6,2 5,0 2,0 0,0 1,8 2,6
0105 Sarpsborg 47,6 9,5 22,0 9,3 6,8 0,0 0,0 4,0
0106 Fredrikstad 56,8 16,0 21,2 11,6 8,0 0,0 2,0 3,4
0111 Hvaler 2,6 0,0 1,0 1,6 0,0 0,0 0,0 3,2
0118 Aremark 0,8 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 2,4
0119 Marker 3,4 1,0 1,0 1,0 0,4 0,0 0,0 4,8
0121 Rømskog 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9
0122 Trøgstad 4,3 2,0 2,0 0,0 0,3 0,0 0,0 3,9
0123 Spydeberg 3,5 2,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0 2,9
0124 Askim 10,0 4,0 4,0 1,0 0,0 1,0 3,5 3,0
0125 Eidsberg 7,6 2,3 2,5 2,0 0,8 0,0 0,2 3,1
0127 Skiptvet 3,3 1,0 2,0 0,0 0,3 0,0 0,0 3,7
0128 Rakkestad 4,9 1,2 1,6 1,0 1,1 0,0 1,0 2,9
0135 Råde 5,5 2,0 3,0 0,0 0,5 0,0 0,0 3,6
0136 Rygge 8,8 0,0 6,0 1,0 1,8 0,0 0,6 2,6
0137 Våler 3,2 2,0 1,0 0,0 0,2 0,0 0,0 2,9
0138 Hobøl 5,0 2,0 0,0 2,0 1,0 0,0 0,0 4,5
                 
02 Akershus  372,8  102,8  197,3 41,1 27,3 4,4 9,5 2,8
0211 Vestby 8,8 2,0 3,0 3,0 0,8 0,0 0,0 2,3
0213 Ski 24,7 12,7 7,5 1,5 3,0 0,0 0,0 3,4
0214 Ås 8,6 1,0 5,8 1,0 0,8 0,0 0,0 2,1
0215 Frogn 9,3 0,8 7,4 0,0 0,8 0,3 0,5 2,6
0216 Nesodden 8,0 4,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8
0217 Oppegård 15,9 4,7 8,5 1,0 1,7 0,0 0,0 2,6
0219 Bærum 90,5 27,4 37,7 17,1 5,8 2,6 1,0 3,2
0220 Asker 42,9 9,4 25,1 2,9 5,5 0,0 0,0 3,1
0221 Aurskog-Høland 9,9 2,0 5,8 1,4 0,7 0,0 1,5 3,1
0226 Sørum 11,1 3,0 4,2 2,9 1,0 0,0 0,8 2,8
0227 Fet 9,2 2,7 4,8 1,2 0,0 0,5 0,0 3,7
0228 Rælingen 10,8 2,0 7,4 1,0 0,4 0,0 0,3 2,9
0229 Enebakk 8,8 1,0 6,0 1,0 0,8 0,0 0,0 3,4
0230 Lørenskog 23,5 7,0 12,5 2,0 2,0 0,0 0,0 2,9
0231 Skedsmo 24,0 6,0 16,0 1,0 1,0 0,0 3,0 2,1
0233 Nittedal 17,0 3,8 13,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1
0234 Gjerdrum 3,5 2,0 1,0 0,0 0,5 0,0 0,0 2,2
0235 Ullensaker 16,5 5,0 8,5 2,0 1,0 0,0 0,0 2,1
0236 Nes 11,1 1,0 8,6 0,5 1,0 0,0 0,0 2,5
0237 Eidsvoll 10,0 3,5 4,5 1,0 0,0 1,0 1,0 2,0
0238 Nannestad 5,9 1,0 3,8 0,6 0,5 0,0 1,4 2,1
0239 Hurdal 2,8 0,8 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,1
                 
03 Oslo  450,8  146,2  222,0 33,6 32,5 16,5 5,6 3,8
030101 Gamle Oslo 46,0 21,0 15,0 5,0 3,0 2,0 2,0 5,9
030102 Grünerløkka 32,5 10,0 16,5 3,0 3,0 0,0 0,0 4,9
030103 Sagene 29,5 7,0 17,5 1,0 2,0 2,0 0,0 6,1
030104 St. Hanshaugen 14,0 4,0 7,0 3,0 0,0 0,0 0,0 3,5
030105 Frogner 14,5 1,5 10,0 2,0 0,0 1,0 0,0 2,6
030106 Ullern 10,0 5,0 4,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,5
030107 Vestre Aker 11,5 3,5 7,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,1
030108 Nordre Aker 14,4 4,4 7,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,3
030109 Bjerke 20,0 5,0 12,0 1,0 0,0 2,0 0,0 3,0
030110 Grorud 41,0 13,0 21,0 4,0 3,0 0,0 2,0 6,7
030111 Stovner 46,5 18,0 23,0 1,0 4,5 0,0 0,0 6,2
030112 Alna 44,4 8,4 22,4 4,6 7,0 2,0 1,6 4,2
030113 Østensjø 26,0 9,8 8,8 4,9 0,0 2,5 0,0 2,5
030114 Nordstrand 24,0 9,0 13,0 0,0 0,0 2,0 0,0 2,3
030115 Søndre Nordstrand 53,0 20,0 25,0 1,0 6,0 1,0 0,0 5,3
030199 Uoppgitt 23,5 6,6 12,8 2,1 1,0 1,0 0,0 .
                 
04 Hedmark  126,2 32,6 56,6 21,8 11,7 3,5 2,2 3,2
0402 Kongsvinger 16,0 1,0 7,0 5,0 2,0 1,0 0,0 4,5
0403 Hamar 15,4 3,0 9,8 2,0 0,6 0,0 0,4 2,7
0412 Ringsaker 20,3 5,9 11,0 0,9 2,5 0,0 0,0 2,8
0415 Løten 6,5 0,0 5,0 1,0 0,5 0,0 0,0 4,3
0417 Stange 9,8 0,0 4,5 3,0 0,3 2,0 0,0 2,4
0418 Nord-Odal 4,3 2,0 1,0 0,5 0,8 0,0 0,0 4,3
0419 Sør-Odal 5,0 1,0 1,0 2,0 1,0 0,0 0,0 3,1
0420 Eidskog 5,0 2,0 2,0 1,0 0,0 0,0 0,0 3,9
0423 Grue 3,6 2,0 1,1 0,0 0,5 0,0 0,0 3,9
0425 Åsnes 6,2 4,0 1,5 0,0 0,7 0,0 0,7 4,6
0426 Våler 3,3 2,0 1,0 0,0 0,3 0,0 0,4 4,9
0427 Elverum 10,6 4,0 4,6 1,0 1,0 0,0 0,0 2,5
0428 Trysil 4,3 1,3 2,6 0,0 0,0 0,4 0,2 3,3
0429 Åmot 2,3 1,0 0,0 1,0 0,3 0,0 0,0 2,5
0430 Stor-Elvdal 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 4,3
0432 Rendalen 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 2,7
0434 Engerdal 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 2,8
0436 Tolga 1,4 0,4 0,6 0,2 0,2 0,0 0,0 3,7
0437 Tynset 4,4 1,3 2,0 0,6 0,6 0,0 0,0 3,5
0438 Alvdal 2,0 0,6 0,9 0,3 0,3 0,0 0,0 3,5
0439 Folldal 0,8 0,0 0,4 0,4 0,0 0,0 0,1 2,4
0441 Os 1,3 0,4 0,7 0,0 0,2 0,1 0,2 2,8
                 
05 Oppland  125,0 29,5 70,6 17,3 6,7 1,0 4,7 3,2
0501 Lillehammer 19,0 4,8 10,9 1,8 1,5 0,0 0,6 3,5
0502 Gjøvik 17,6 5,6 10,4 0,0 1,6 0,0 0,0 2,9
0511 Dovre 2,2 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0
0512 Lesja 1,8 0,0 1,0 0,8 0,0 0,0 0,0 3,7
0513 Skjåk 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 2,1
0514 Lom 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
0515 Vågå 2,6 0,7 1,5 0,4 0,0 0,0 0,0 3,4
0516 Nord-Fron 3,5 1,0 1,5 1,0 0,0 0,0 0,0 2,9
0517 Sel 4,4 1,3 2,5 0,6 0,0 0,0 0,0 3,5
0519 Sør-Fron 1,4 0,0 0,0 1,3 0,1 0,0 0,0 2,1
0520 Ringebu 2,4 0,0 0,0 2,3 0,1 0,0 0,0 2,6
0521 Øyer 4,2 1,0 3,0 0,0 0,2 0,0 0,0 3,8
0522 Gausdal 4,2 1,0 3,0 0,0 0,2 0,0 0,0 3,2
0528 Østre Toten 9,0 0,7 7,5 0,8 0,0 0,0 0,4 2,9
0529 Vestre Toten 9,0 3,9 4,1 0,0 1,0 0,0 0,0 3,4
0532 Jevnaker 4,1 1,5 2,0 0,0 0,6 0,0 0,5 2,8
0533 Lunner 6,2 0,0 4,5 1,0 0,2 0,5 0,9 3,1
0534 Gran 7,5 1,0 4,0 2,0 0,5 0,0 0,5 2,6
0536 Søndre Land 4,5 1,0 2,5 1,0 0,0 0,0 0,0 3,7
0538 Nordre Land 6,2 1,0 4,4 0,8 0,0 0,0 0,8 4,6
0540 Sør-Aurdal 2,1 0,0 1,8 0,3 0,1 0,0 0,1 3,2
0541 Etnedal 1,4 0,0 1,3 0,0 0,1 0,0 0,1 4,8
0542 Nord-Aurdal 3,4 1,0 1,3 1,0 0,2 0,0 0,2 2,6
0543 Vestre Slidre 2,2 2,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 4,8
0544 Øystre Slidre 2,1 0,0 1,3 0,7 0,1 0,0 0,1 3,2
0545 Vang 2,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,5 0,2 6,1
                 
06 Buskerud  186,9 45,5  101,3 20,6 14,3 5,3 11,6 3,2
0602 Drammen 50,1 12,8 30,1 3,0 3,8 0,4 2,3 3,7
0604 Kongsberg 19,6 8,8 5,0 3,0 2,0 0,8 0,0 3,6
0605 Ringerike 16,6 2,6 11,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,9
0612 Hole 4,2 0,3 2,9 1,0 0,0 0,0 0,0 2,9
0615 Flå 0,8 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0
0616 Nes 2,6 0,0 2,3 0,4 0,0 0,0 0,0 3,8
0617 Gol 3,2 0,0 3,0 0,0 0,2 0,0 1,0 3,2
0618 Hemsedal 3,3 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 6,5
0619 Ål 4,0 1,5 1,5 0,5 0,5 0,0 0,5 3,8
0620 Hol 4,0 1,5 1,5 0,5 0,5 0,0 0,5 4,5
0621 Sigdal 2,4 0,0 1,0 1,4 0,0 0,0 0,0 3,3
0622 Krødsherad 1,5 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7
0623 Modum 7,3 1,0 2,5 2,8 1,0 0,0 1,2 2,8
0624 Øvre Eiker 15,0 5,0 6,0 2,0 1,0 1,0 0,0 3,9
0625 Nedre Eiker 19,4 8,5 7,9 1,0 2,0 0,0 0,1 3,5
0626 Lier 15,0 2,0 11,0 1,0 1,0 0,0 0,0 2,6
0627 Røyken 5,8 0,0 3,0 1,0 0,8 1,0 4,0 1,2
0628 Hurum 7,4 1,5 4,0 1,0 0,5 0,4 1,0 3,6
0631 Flesberg 1,3 0,0 1,0 0,3 0,0 0,0 0,0 2,2
0632 Rollag 1,2 0,0 1,0 0,2 0,0 0,0 0,0 4,2
0633 Nore og Uvdal 2,2 0,0 1,0 0,5 0,0 0,7 0,0 4,2
                 
07 Vestfold  154,9 32,4 97,5 9,8 10,9 4,4 3,9 3,0
0701 Horten 16,0 8,0 7,0 0,0 1,0 0,0 0,0 2,8
0702 Holmestrand 6,0 1,0 3,0 1,0 1,0 0,0 0,0 2,8
0704 Tønsberg 26,6 2,7 18,6 2,0 3,3 0,0 1,0 3,1
0706 Sandefjord 28,1 5,0 19,1 0,0 1,0 3,0 0,0 2,9
0709 Larvik 28,7 5,3 19,7 2,0 1,7 0,0 2,0 3,1
0711 Svelvik 4,0 2,4 0,6 1,0 0,0 0,0 0,0 2,8
0713 Sande 6,0 1,0 3,0 1,0 0,0 1,0 0,5 2,9
0714 Hof 2,8 1,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9
0716 Re 7,6 3,0 3,0 1,0 0,6 0,0 0,0 3,5
0719 Andebu 3,2 1,0 2,0 0,0 0,2 0,0 0,0 2,5
0720 Stokke 7,3 1,0 5,8 0,0 0,5 0,0 0,0 2,8
0722 Nøtterøy 14,6 1,0 11,0 1,0 1,6 0,0 0,0 3,1
0723 Tjøme 2,6 0,0 1,4 0,8 0,0 0,4 0,4 2,7
0728 Lardal 1,5 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0
                 
08 Telemark  119,1 15,0 81,0 15,9 5,3 2,1 9,4 3,3
0805 Porsgrunn 25,5 4,0 18,5 3,0 0,0 0,0 0,5 3,4
0806 Skien 38,3 4,0 32,3 2,0 0,0 0,0 1,9 3,4
0807 Notodden 8,0 0,0 2,0 4,5 0,5 1,0 2,0 3,2
0811 Siljan 1,4 1,0 0,3 0,0 0,2 0,0 0,0 2,4
0814 Bamble 7,0 2,0 4,0 0,0 1,0 0,0 2,0 2,3
0815 Kragerø 9,1 1,0 4,4 2,7 1,0 0,0 0,0 4,2
0817 Drangedal 3,5 0,0 3,2 0,0 0,0 0,3 0,0 4,0
0819 Nome 4,8 0,0 3,3 0,8 0,6 0,1 0,0 3,6
0821 Bø 4,2 0,0 2,9 0,7 0,1 0,5 0,0 3,4
0822 Sauherad 3,4 0,0 2,3 0,5 0,4 0,2 0,0 3,5
0826 Tinn 4,8 0,5 2,0 1,5 0,8 0,0 0,0 3,9
0827 Hjartdal 0,7 0,2 0,2 0,2 0,1 0,0 2,0 2,2
0828 Seljord 1,5 0,4 1,0 0,0 0,1 0,0 0,1 2,6
0829 Kviteseid 1,5 0,4 1,0 0,0 0,1 0,0 0,2 3,1
0830 Nissedal 0,9 0,2 0,6 0,0 0,1 0,0 0,1 3,0
0831 Fyresdal 0,8 0,2 0,5 0,0 0,1 0,0 0,1 2,6
0833 Tokke 1,6 0,4 1,0 0,0 0,2 0,0 0,2 3,3
0834 Vinje 2,4 0,7 1,6 0,0 0,1 0,0 0,3 3,1
                 
09 Aust-Agder 66,1 33,9 22,2 5,7 4,4 0,0 1,8 2,6
0901 Risør 4,4 1,0 0,0 3,0 0,4 0,0 0,0 3,1
0904 Grimstad 10,9 6,1 4,0 0,0 0,8 0,0 0,0 2,1
0906 Arendal 24,5 15,5 7,0 0,0 2,0 0,0 0,0 2,6
0911 Gjerstad 1,4 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5
0912 Vegårshei 1,3 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7
0914 Tvedestrand 3,4 1,0 0,8 1,4 0,2 0,0 0,8 2,7
0919 Froland 3,0 2,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3
0926 Lillesand 4,3 1,0 2,3 0,5 0,5 0,0 1,0 1,8
0928 Birkenes 3,3 2,5 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6
0929 Åmli 2,5 0,0 1,6 0,8 0,1 0,0 0,0 6,1
0935 Iveland 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1
0937 Evje og Hornnes 3,4 1,0 2,0 0,0 0,4 0,0 0,0 4,1
0938 Bygland 0,9 0,4 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8
0940 Valle 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9
0941 Bykle 1,0 0,2 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6
                 
10 Vest-Agder  140,4 84,4 33,2 11,0 11,0 0,8 0,0 3,4
1001 Kristiansand 77,2 50,0 16,0 5,0 6,2 0,0 0,0 4,0
1002 Mandal 10,4 3,0 4,8 2,0 0,6 0,0 0,0 2,9
1003 Farsund 6,1 2,8 3,0 0,0 0,3 0,0 0,0 2,7
1004 Flekkefjord 5,4 4,1 0,0 1,0 0,3 0,0 0,0 2,6
1014 Vennesla 11,6 7,0 0,8 1,0 2,0 0,8 0,0 3,5
1017 Songdalen 5,0 3,0 1,8 0,0 0,2 0,0 0,0 3,2
1018 Søgne 6,1 3,1 2,5 0,0 0,5 0,0 0,0 2,2
1021 Marnardal 1,7 1,0 0,6 0,0 0,1 0,0 0,0 3,1
1026 Åseral 0,8 0,0 0,7 0,0 0,1 0,0 0,0 3,0
1027 Audnedal 1,5 1,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 3,4
1029 Lindesnes 3,3 2,0 1,1 0,0 0,2 0,0 0,0 2,9
1032 Lyngdal 5,4 4,1 1,0 0,0 0,3 0,0 0,0 2,6
1034 Hægebostad 1,5 1,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 3,6
1037 Kvinesdal 3,6 1,4 1,0 1,0 0,2 0,0 0,0 2,6
1046 Sirdal 0,9 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1
                 
11 Rogaland  292,0 99,5  136,3 26,4 24,7 5,1 8,5 2,7
1101 Eigersund 9,1 3,6 3,0 2,0 0,5 0,0 0,0 2,6
1102 Sandnes 40,5 14,0 21,0 0,0 5,5 0,0 1,1 2,4
1103 Stavanger 84,0 29,5 42,8 2,0 9,8 0,0 1,2 2,9
1106 Haugesund 23,5 12,0 8,0 2,0 1,5 0,0 1,0 3,0
1111 Sokndal 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5
1112 Lund 2,1 0,0 2,0 0,0 0,1 0,0 0,0 2,6
1114 Bjerkreim 1,3 0,3 0,8 0,0 0,2 0,0 0,0 1,8
1119 Hå 7,9 2,9 1,8 3,2 0,0 0,0 0,6 1,7
1120 Klepp 9,9 3,0 5,0 1,0 0,4 0,5 1,2 2,0
1121 Time 11,5 0,0 8,2 2,7 0,0 0,6 0,0 2,6
1122 Gjesdal 8,0 1,0 6,5 0,0 0,0 0,5 0,0 2,7
1124 Sola 18,0 4,0 9,0 2,0 1,5 1,5 0,4 2,9
1127 Randaberg 8,0 4,8 3,0 0,0 0,2 0,0 0,0 2,9
1129 Forsand 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3
1130 Strand 9,2 2,4 3,6 1,4 1,0 0,8 0,6 3,0
1133 Hjelmeland 2,4 1,0 1,0 0,0 0,4 0,0 0,0 3,5
1134 Suldal 3,1 0,5 1,0 1,4 0,2 0,0 0,0 3,5
1135 Sauda 4,4 1,0 0,0 3,0 0,4 0,0 0,0 4,4
1141 Finnøy 2,2 0,0 1,0 0,0 0,0 1,2 1,0 3,2
1142 Rennesøy 3,7 1,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1
1144 Kvitsøy 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9
1145 Bokn 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3
1146 Tysvær 8,9 5,6 1,0 2,0 0,3 0,0 0,0 3,1
1149 Karmøy 23,9 11,0 9,3 1,6 2,0 0,0 1,1 2,4
1151 Utsira 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 2,1
1160 Vindafjord 5,4 0,0 2,7 2,0 0,7 0,0 0,3 2,6
                 
12 Hordaland  350,2  150,5  106,3 51,9 16,9 24,6 4,3 3,1
1201 Bergen  201,4 90,8 50,4 31,6 5,0 23,6 1,8 3,5
1211 Etne 2,6 1,6 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9
1216 Sveio 3,7 1,0 1,7 1,0 0,0 0,0 0,0 2,7
1219 Bømlo 6,6 2,0 2,6 1,3 0,7 0,0 0,0 2,2
1221 Stord 9,3 2,7 3,6 1,9 1,1 0,0 0,0 2,0
1222 Fitjar 1,6 0,5 0,6 0,3 0,2 0,0 0,0 2,1
1223 Tysnes 1,7 0,3 1,0 0,4 0,0 0,0 0,0 3,0
1224 Kvinnherad 9,5 1,0 5,3 2,2 1,0 0,0 0,0 3,0
1227 Jondal 0,7 0,5 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 3,2
1228 Odda 4,5 3,0 1,0 0,0 0,5 0,0 0,0 3,2
1231 Ullensvang Herad 1,7 0,5 1,0 0,0 0,2 0,0 0,0 2,4
1232 Eidfjord 0,7 0,5 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 3,8
1233 Ulvik Herad 0,7 0,0 0,0 0,5 0,2 0,0 0,0 3,0
1234 Granvin Herad 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6
1235 Voss 7,9 2,6 1,8 3,0 0,5 0,0 0,2 2,6
1238 Kvam Herad 5,3 3,1 2,0 0,0 0,2 0,0 0,3 2,8
1241 Fusa 1,6 1,0 0,4 0,0 0,2 0,0 0,0 1,7
1242 Samnanger 1,6 0,4 1,0 0,0 0,2 0,0 0,6 3,0
1243 Os 10,2 3,7 4,5 1,0 1,0 0,0 0,0 2,3
1244 Austevoll 3,0 1,0 1,0 0,7 0,3 0,0 0,0 2,5
1245 Sund 5,0 2,0 1,0 2,0 0,0 0,0 0,0 3,1
1246 Fjell 15,5 7,0 7,0 1,0 0,0 0,5 1,0 2,4
1247 Askøy 15,0 9,7 3,8 0,0 1,5 0,0 0,0 2,1
1251 Vaksdal 3,3 0,5 2,0 0,0 0,5 0,3 0,0 3,5
1252 Modalen 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 1,0
1253 Osterøy 7,2 3,0 2,0 1,9 0,3 0,0 0,0 3,9
1256 Meland 4,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1
1259 Øygarden 4,4 2,0 2,0 0,0 0,4 0,0 0,0 4,1
1260 Radøy 4,3 1,0 2,8 0,0 0,5 0,0 0,0 3,8
1263 Lindås 12,6 4,6 3,0 3,0 2,0 0,0 0,4 3,4
1264 Austrheim 2,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3
1265 Fedje 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 1,6
1266 Masfjorden 1,8 1,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9
                 
14 Sogn og Fjordane 69,8 28,1 35,5 2,9 1,9 1,4 3,2 2,7
1401 Flora 8,3 3,0 4,0 0,3 1,0 0,0 0,0 2,8
1411 Gulen 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0
1412 Solund 0,5 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2
1413 Hyllestad 1,0 0,6 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1
1416 Høyanger 2,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1
1417 Vik 2,2 0,7 1,0 0,5 0,0 0,0 0,5 3,8
1418 Balestrand 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7
1419 Leikanger 1,8 0,6 1,2 0,0 0,1 0,0 0,0 3,4
1420 Sogndal 3,3 1,1 2,1 0,0 0,1 0,0 0,0 2,0
1421 Aurland 2,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,5 5,7
1422 Lærdal 2,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,8 4,0
1424 Årdal 2,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,8
1426 Luster 2,7 0,9 1,7 0,0 0,1 0,0 0,0 2,3
1428 Askvoll 2,0 1,2 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0
1429 Fjaler 1,7 1,1 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8
1430 Gaular 1,8 1,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,2 2,7
1431 Jølster 2,1 0,5 1,0 0,5 0,1 0,0 0,0 2,8
1432 Førde 8,0 1,0 6,0 0,0 0,0 1,0 0,0 2,4
1433 Naustdal 1,8 0,8 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8
1438 Bremanger 3,7 2,5 1,0 0,0 0,2 0,0 0,0 4,2
1439 Vågsøy 5,1 2,0 3,0 0,0 0,1 0,0 0,0 3,7
1441 Selje 1,8 1,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9
1443 Eid 3,6 2,6 1,0 0,0 0,0 0,0 0,2 2,5
1444 Hornindal 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
1445 Gloppen 2,6 1,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 2,0
1449 Stryn 3,6 2,0 1,0 0,0 0,2 0,4 0,0 2,1
                 
15 Møre og Romsdal  170,0 56,2 88,7 10,3 13,5 1,4 2,5 2,9
1502 Molde 14,4 6,6 5,5 1,0 1,0 0,3 0,0 2,6
1504 Ålesund 28,3 10,8 12,5 1,0 4,0 0,0 0,0 2,8
1505 Kristiansund 16,9 6,0 8,0 1,0 1,9 0,0 0,7 3,3
1511 Vanylven 2,2 0,0 1,8 0,0 0,0 0,4 0,0 3,1
1514 Sande 1,9 0,4 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5
1515 Herøy 5,5 2,0 3,0 0,0 0,5 0,0 0,0 2,7
1516 Ulstein 5,3 1,0 4,0 0,0 0,3 0,0 0,0 2,7
1517 Hareid 3,6 2,0 1,4 0,0 0,2 0,0 0,0 3,1
1519 Volda 7,6 1,0 6,0 0,0 0,6 0,0 0,0 3,7
1520 Ørsta 6,4 0,8 3,8 1,0 0,8 0,0 0,0 2,7
1523 Ørskog 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1
1524 Norddal 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
1525 Stranda 2,7 1,5 0,0 1,0 0,2 0,0 0,0 2,7
1526 Stordal 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
1528 Sykkylven 4,5 2,0 2,0 0,5 0,0 0,0 0,1 2,4
1529 Skodje 2,6 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4
1531 Sula 4,8 1,0 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3
1532 Giske 4,2 3,7 0,0 0,0 0,5 0,0 1,0 2,2
1534 Haram 6,2 2,0 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1
1535 Vestnes 5,0 1,0 2,0 0,8 1,0 0,2 0,0 3,4
1539 Rauma 5,0 2,7 2,0 0,0 0,3 0,0 0,0 3,2
1543 Nesset 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1
1545 Midsund 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
1546 Sandøy 1,2 0,3 0,8 0,0 0,1 0,0 0,0 4,0
1547 Aukra 2,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5
1548 Fræna 5,5 0,0 5,0 0,0 0,5 0,0 0,0 2,5
1551 Eide 2,2 0,6 1,0 0,5 0,1 0,0 0,0 2,5
1554 Averøy 4,3 0,0 3,0 1,0 0,3 0,0 0,2 3,4
1557 Gjemnes 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 3,4
1560 Tingvoll 2,5 1,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0
1563 Sunndal 5,0 2,0 2,5 0,0 0,5 0,0 0,0 3,3
1566 Surnadal 6,0 1,0 3,0 1,0 0,5 0,5 0,0 4,5
1567 Rindal 2,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 4,3
1571 Halsa 1,5 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7
1573 Smøla 1,3 0,8 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1
1576 Aure 2,6 0,0 1,8 0,5 0,3 0,0 0,0 3,6
                 
16 Sør-Trøndelag  188,0 66,0 81,1 17,3 21,5 2,1 4,4 2,9
1601 Trondheim  115,1 43,0 46,1 8,0 18,0 0,0 2,4 3,1
1612 Hemne 5,0 2,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 5,1
1613 Snillfjord 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7
1617 Hitra 3,5 1,0 2,0 0,0 0,5 0,0 0,0 3,9
1620 Frøya 3,5 1,0 2,0 0,0 0,5 0,0 0,0 3,7
1621 Ørland 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6
1622 Agdenes 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8
1624 Rissa 3,0 1,0 0,0 2,0 0,0 0,0 1,0 1,9
1627 Bjugn 4,0 2,0 1,5 0,5 0,0 0,0 0,0 4,0
1630 Åfjord 2,0 0,9 0,8 0,0 0,3 0,0 0,3 2,9
1632 Roan 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,3
1633 Osen 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 4,7
1634 Oppdal 4,1 1,8 1,2 0,8 0,3 0,0 0,0 2,7
1635 Rennebu 1,6 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9
1636 Meldal 3,0 1,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8
1638 Orkdal 4,8 0,0 1,0 3,0 0,8 0,0 0,0 1,9
1640 Røros 2,8 0,8 1,3 0,0 0,4 0,3 0,5 2,4
1644 Holtålen 1,3 0,4 0,7 0,0 0,2 0,1 0,2 3,2
1648 Midtre Gauldal 4,3 0,5 2,5 1,0 0,3 0,0 0,0 3,3
1653 Melhus 7,2 1,0 6,0 0,0 0,0 0,2 0,0 1,9
1657 Skaun 3,8 0,0 3,3 0,0 0,0 0,5 0,0 2,2
1662 Klæbu 3,3 1,3 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9
1663 Malvik 5,0 3,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5
1664 Selbu 2,6 1,5 1,0 0,0 0,1 0,0 0,0 3,0
1665 Tydal 1,1 1,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 6,4
                 
17 Nord-Trøndelag 92,5 29,8 42,8 13,1 4,8 2,0 1,5 3,0
1702 Steinkjer 19,5 6,0 7,0 4,0 0,5 2,0 0,0 4,2
1703 Namsos 6,5 2,2 3,3 0,6 0,4 0,0 0,0 2,0
1711 Meråker 1,9 0,3 0,0 1,5 0,1 0,0 0,0 3,7
1714 Stjørdal 10,8 5,0 4,7 0,5 0,6 0,0 0,0 2,0
1717 Frosta 1,9 0,3 0,5 1,0 0,1 0,0 0,0 3,2
1718 Leksvik 2,8 2,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4
1719 Levanger 15,0 4,8 8,3 1,1 0,8 0,0 0,0 3,4
1721 Verdal 9,4 5,0 3,0 1,0 0,4 0,0 0,0 2,8
1723 Mosvik 0,6 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4
1724 Verran 2,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 4,1
1725 Namdalseid 1,1 0,5 0,5 0,0 0,1 0,0 0,0 2,8
1729 Inderøy 6,4 1,0 3,2 1,4 0,8 0,0 0,5 4,4
1736 Snåsa 1,0 0,1 0,6 0,2 0,2 0,0 0,2 2,2
1738 Lierne 0,4 0,0 0,2 0,1 0,1 0,0 0,1 1,3
1739 Røyrvik 0,2 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 2,4
1740 Namsskogan 1,1 0,1 0,7 0,2 0,2 0,0 0,2 5,8
1742 Grong 2,3 0,2 1,3 0,4 0,3 0,0 0,4 4,3
1743 Høylandet 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
1744 Overhalla 2,0 0,9 1,0 0,0 0,1 0,0 0,0 2,3
1748 Fosnes 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0
1749 Flatanger 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3
1750 Vikna 2,7 0,0 2,7 0,0 0,1 0,0 0,0 2,7
1751 Nærøy 3,3 0,0 3,2 0,0 0,1 0,0 0,0 2,9
1755 Leka 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7
                 
18 Nordland  201,6 70,8 97,5 16,8 12,8 3,8 6,7 3,8
1804 Bodø 35,5 10,0 21,5 2,0 2,0 0,0 0,0 3,2
1805 Narvik 14,0 2,0 6,5 3,0 1,5 1,0 0,0 3,6
1811 Bindal 1,7 1,5 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 5,3
1812 Sømna 1,5 1,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 3,3
1813 Brønnøy 6,0 2,0 2,0 1,0 1,0 0,0 0,0 3,2
1815 Vega 1,5 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 5,5
1816 Vevelstad 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3
1818 Herøy 2,3 2,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 6,9
1820 Alstahaug 5,3 1,0 4,0 0,0 0,3 0,0 0,0 3,2
1822 Leirfjord 2,3 1,0 0,0 1,0 0,3 0,0 0,0 5,2
1824 Vefsn 12,1 5,8 5,5 0,0 0,8 0,0 1,2 4,2
1825 Grane 1,5 0,0 1,0 0,0 0,0 0,5 0,0 4,9
1826 Hattfjelldal 1,2 0,8 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 3,9
1827 Dønna 2,3 1,0 0,0 1,0 0,3 0,0 0,0 6,8
1828 Nesna 2,7 1,9 0,0 0,5 0,3 0,0 0,0 6,4
1832 Hemnes 4,8 2,0 0,0 2,0 0,8 0,0 1,0 4,6
1833 Rana 23,5 15,5 6,5 0,0 1,5 0,0 0,0 4,0
1834 Lurøy 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
1835 Træna 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6
1836 Rødøy 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6
1837 Meløy 6,0 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9
1838 Gildeskål 2,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9
1839 Beiarn 0,6 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2
1840 Saltdal 3,5 2,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 3,7
1841 Fauske 12,0 4,0 7,0 0,0 1,0 0,0 0,0 5,8
1845 Sørfold 1,5 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6
1848 Steigen 2,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8
1849 Hamarøy 2,5 1,3 1,0 0,0 0,2 0,0 0,0 7,4
1850 Tysfjord 1,5 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8
1851 Lødingen 2,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 5,0
1852 Tjeldsund 2,3 0,0 2,0 0,0 0,3 0,0 0,0 8,7
1853 Evenes 2,3 0,5 1,5 0,0 0,3 0,0 0,0 8,1
1854 Ballangen 2,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7
1856 Røst 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5
1857 Værøy 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 1,9
1859 Flakstad 1,2 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0
1860 Vestvågøy 8,0 0,0 6,0 1,0 1,0 0,0 1,0 3,1
1865 Vågan 4,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0
1866 Hadsel 7,0 2,0 4,0 0,0 0,0 1,0 0,0 4,1
1867 Bø 2,4 0,0 2,0 0,0 0,4 0,0 0,0 4,6
1868 Øksnes 3,1 0,0 1,8 0,0 0,5 0,8 0,5 2,9
1870 Sortland 11,5 4,0 5,0 2,0 0,0 0,5 2,0 4,9
1871 Andøy 3,0 1,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8
1874 Moskenes 1,6 0,0 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0 7,6
                 
19 Troms  148,6 42,1 82,6 15,5 7,6 1,0 3,7 4,2
1901 Harstad 18,3 2,3 14,0 1,0 1,0 0,0 0,0 3,5
1902 Tromsø 70,0 20,0 37,0 9,0 4,0 0,0 1,0 4,4
1911 Kvæfjord 4,6 1,0 2,0 1,0 0,6 0,0 0,0 6,5
1913 Skånland 2,3 0,5 1,5 0,0 0,3 0,0 0,0 4,2
1915 Bjarkøy 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9
1917 Ibestad 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 4,3
1919 Gratangen 1,4 0,4 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,5
1920 Lavangen 1,4 0,6 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 6,1
1922 Bardu 4,0 1,0 3,0 0,0 0,0 0,0 1,0 4,4
1923 Salangen 4,3 0,6 2,2 0,2 0,6 0,7 0,0 8,5
1924 Målselv 6,1 3,0 3,1 0,0 0,0 0,0 1,7 4,1
1925 Sørreisa 2,7 1,7 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3
1926 Dyrøy 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2
1927 Tranøy 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3
1928 Torsken 0,6 0,0 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0 3,5
1929 Berg 0,8 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0
1931 Lenvik 9,4 3,0 5,2 1,0 0,2 0,0 0,0 3,4
1933 Balsfjord 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6
1936 Karlsøy 1,7 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8
1938 Lyngen 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 3,0
1939 Storfjord 1,5 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5
1940 Gáivuona Kåfjord 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6
1941 Skjervøy 1,8 0,0 1,5 0,0 0,3 0,0 0,0 2,7
1942 Nordreisa 5,6 2,0 3,0 0,0 0,6 0,0 0,0 5,1
1943 Kvænangen 2,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,8
                 
20 Finnmark Finnmárku 66,4 27,4 31,9 1,7 2,5 3,0 1,5 3,9
2002 Vardø 2,5 0,0 2,0 0,0 0,0 0,5 0,0 6,8
2003 Vadsø 7,3 1,0 4,0 0,5 0,8 1,0 0,0 5,1
2004 Hammerfest 8,0 2,0 4,0 1,0 1,0 0,0 1,0 3,5
2011 Guovdageainnu Kautokeino 2,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0
2012 Alta 15,0 9,0 5,0 0,0 0,0 1,0 0,0 3,0
2014 Loppa 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4
2015 Hasvik 0,5 0,2 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8
2017 Kvalsund 1,5 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,4
2018 Måsøy 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5
2019 Nordkapp 3,2 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7
2020 Porsángu Porsanki Porsanger 4,0 1,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9
2021 Kárásjohka Karasjok 2,5 0,5 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8
2022 Lebesby 1,5 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,2
2023 Gamvik 1,5 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,7
2024 Berlevåg 2,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,3
2025 Deanu Tana 2,7 0,5 2,0 0,2 0,0 0,0 0,0 4,5
2027 Unjargga Nesseby 1,2 0,5 0,5 0,0 0,2 0,0 0,0 7,5
2028 Båtsfjord 3,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 6,7
2030 Sør-Varanger 6,5 0,0 6,0 0,0 0,5 0,0 0,5 3,0

Standardtegn i tabeller