Statistisk sentralbyrå

18 Årsverk i barnevernstenesta per 31. desember, etter fylke. 1993-2010
  Tilsette etter utdanning Ledige
stillingar
Tilsette
per 1 000
innbyggjarar
0-17 år
  I alt Sosionomar Barneverns-
pedagogar
Anna høgskule-/
universitets-
utdanning
Kontor-/
merkantil-
utdanning
Anna
utdanning/
ufaglært
1993 2 210,5  791,3  627,4  343,7  238,3  181,8  169,4 2,2
1994 2 285,5  870,2  695,8  306,2  252,3  161,0  123,5 2,3
1995 2 360,7  875,3  767,9  316,6  259,2  141,7 89,1 2,3
1996 2 384,9  879,1  798,2  321,7  257,2  128,7  106,4 2,3
1997 2 442,6  910,5  853,6  297,3  260,1  121,1 83,5 2,4
1998 2 477,4  929,2  905,9  266,8  259,9  115,7 86,0 2,4
1999 2 523,7  936,8  962,3  252,4  269,0  103,3 95,4 2,4
2000 2 586,2  944,4 1 018,4  263,0  259,3  101,1  129,3 2,4
2001 2 703,5  974,4 1 106,3  278,4  247,1 96,9  107,0 2,5
2002 2 786,4  997,5 1 145,6  276,0  263,6  103,6  111,7 2,6
2003 2 843,0  990,1 1 216,8  279,6  256,9 99,7 79,8 2,6
2004 2 860,7 1 004,8 1 224,1  284,0  251,5 96,3 81,3 2,6
2005 2 933,1 1 032,4 1 247,7  311,7  253,5 87,9 88,4 2,7
2006 3 039,3 1 064,6 1 345,8  304,1  236,7 88,1 95,5 2,8
2007 3 183,5 1 071,0 1 465,4  309,5  259,1 78,5  104,6 2,9
2008 3 294,2 1 070,7 1 516,2  352,4  272,2 82,8  126,8 3,0
2009 3 415,5 1 139,1 1 587,2  360,0  271,1 58,1  134,1 3,1
                 
2010 3 525,8 1 148,8 1 660,2  375,9  255,9 84,9 94,0 3,2
                 
Østfold  204,5 56,6 76,2 43,3 25,9 2,5 9,1 3,4
Akershus  372,8  102,8  197,3 41,1 27,3 4,4 9,5 2,8
Oslo  450,8  146,2  222,0 33,6 32,5 16,5 5,6 3,8
Hedmark  126,2 32,6 56,6 21,8 11,7 3,5 2,2 3,2
Oppland  125,0 29,5 70,6 17,3 6,7 1,0 4,7 3,2
Buskerud  186,9 45,5  101,3 20,6 14,3 5,3 11,6 3,2
Vestfold  154,9 32,4 97,5 9,8 10,9 4,4 3,9 3,0
Telemark  119,1 15,0 81,0 15,9 5,3 2,1 9,4 3,3
Aust-Agder 66,1 33,9 22,2 5,7 4,4 0,0 1,8 2,6
Vest-Agder  140,4 84,4 33,2 11,0 11,0 0,8 0,0 3,4
Rogaland  292,0 99,5  136,3 26,4 24,7 5,1 8,5 2,7
Hordaland  350,2  150,5  106,3 51,9 16,9 24,6 4,3 3,1
Sogn og Fjordane 69,8 28,1 35,5 2,9 1,9 1,4 3,2 2,7
Møre og Romsdal  170,0 56,2 88,7 10,3 13,5 1,4 2,5 2,9
Sør-Trøndelag  188,0 66,0 81,1 17,3 21,5 2,1 4,4 2,9
Nord-Trøndelag 92,5 29,8 42,8 13,1 4,8 2,0 1,5 3,0
Nordland  201,6 70,8 97,5 16,8 12,8 3,8 6,7 3,8
Troms Romsa  148,6 42,1 82,6 15,5 7,6 1,0 3,7 4,2
Finnmark Finnmárku 66,4 27,4 31,9 1,7 2,5 3,0 1,5 3,9

Standardtegn i tabeller