Statistisk sentralbyrå

15 Undersøkingssaker avslutta, etter behandlingstid og fylke.1997-2010
Fylke Undersøkingssaker
avslutta1
Behandlingstid Gjennomsnittleg
behandlingstid
(dagar)
Under
2 veker
2-4 veker 1-2 md. 2-3 md. 3-6 md. Over
6 md.
Uoppgitt
1997 15 293 3 293 1 785 3 019 3 565 2 868  710 53 64
1998 15 725 2 922 1 612 2 881 4 051 3 200  833  226 71
1999 16 026 2 934 1 751 2 784 4 289 3 434  711  123 69
2000 17 271 2 839 1 646 3 001 4 625 4 066 1 007 87 74
2001 18 301 2 883 1 689 3 515 5 027 4 133  985 69 73
2002 18 840 3 046 1 723 3 225 5 395 4 415 1 024 12 80
2003 20 177 3 031 1 836 3 616 5 927 4 750 1 002 15 76
2004 20 769 2 897 1 830 3 605 6 055 5 131 1 184 67 77
2005 21 193 2 617 1 823 3 607 6 569 5 292 1 279 6 80
2006 22 808 2 599 1 870 3 887 7 263 5 875 1 312 2 79
2007 24 971 2 619 1 998 4 379 8 032 6 350 1 587 6 81
2008 27 142 2 671 2 163 5 005 9 178 6 550 1 573 2 79
2009 29 897 2 733 2 255 5 470 10 234 7 165 2 038 2 84
                   
2010 32 692 2 757 2 495 6 137 13 534 5 677 2 091 1 83
                   
Østfold 1 750  177  121  261  669  344  178 0 92
Akershus 3 333  277  268  673 1 293  636  186 0 80
Oslo 3 658  208  232  763 2 052  337 66 0 72
Hedmark 1 288  102 90  193  424  328  151 0 99
Oppland 1 183 64 76  174  514  246  109 0 95
Buskerud 2 029  116  146  442 1 015  262 48 0 75
Vestfold 1 982  120  135  431 1 090  168 38 0 71
Telemark 1 312  123 95  250  545  245 54 0 79
Aust-Agder  793  105 71  139  305  137 36 0 76
Vest-Agder 1 018 62 59  185  517  159 36 0 79
Rogaland 2 755  215  194  534 1 169  456  186 1 82
Hordaland 2 963  291  248  568  966  706  184 0 85
Sogn og Fjordane  543 39 44 65  164  138 93 0  112
Møre og Romsdal 1 476  141  109  258  469  334  165 0 93
Sør-Trøndelag 1 559  127  123  282  695  243 89 0 82
Nord-Trøndelag 1 009  143 96  205  264  220 81 0 82
Nordland 2 030  240  188  384  601  404  213 0 90
Troms Romsa 1 240  112  129  210  536  155 98 0 85
Finnmark Finnmárku  771 95 71  120  246  159 80 0 86
1  Barna er rekna med ein gong for kvar kommune som har påbyrja undersøkingssak.

Standardtegn i tabeller