Statistisk sentralbyrå

13 Undersøkingssaker påbyrja og avslutta, etter konklusjon og kjønn, alder og fylke. 1993-2010
  Undersøkingssaker
påbyrja1
Undersøkingssaker
avslutta
Konklusjon Undersøkingssaker
påbyrja per
1 000 barn 0-17 år
  Vedtak
etter BVL
Lagt bort/
råd/rettleiing
Uoppgitt
1993 12 939 11 717 5 768 5 578  371 13,0
1994 13 286 11 277 5 784 5 136  357 13,2
1995 14 163 12 694 6 638 5 921  135 14,0
1996 14 871 14 113 7 219 6 595  299 14,5
1997 15 761 15 293 8 051 6 846  396 15,3
1998 16 047 15 725 8 395 7 023  307 15,4
1999 17 059 16 026 8 447 7 217  362 16,2
2000 17 545 17 271 9 393 7 549  329 16,5
2001 18 655 18 301 10 044 8 076  181 17,5
2002 19 201 18 840 9 990 8 336  514 17,8
2003 20 096 20 177 10 492 9 411  274 18,6
2004 21 335 20 769 11 097 9 499  173 19,6
2005 21 316 21 193 11 274 9 676  243 19,5
2006 23 459 22 808 11 500 11 020  288 21,4
2007 25 098 24 971 12 678 12 186  107 22,8
2008 27 850 27 142 13 668 13 430 44 25,2
2009 30 135 29 897 15 034 14 695  168 27,2
             
2010 32 858 32 692 15 904 16 673  115 29,5
             
Kjønn            
Gutar 17 494 17 407 8 647 8 702 58 30,6
Jenter 15 359 15 280 7 257 7 966 57 28,3
Uoppgitt 5 5 0 5 0 .
             
Alder            
0-2 år 4 606 4 248 2 136 2 095 17 24,6
3-5 år 5 247 5 132 2 407 2 707 18 28,9
6-12 år 11 994 11 863 5 783 6 043 37 28,3
13-17 år 10 273 10 429 5 150 5 237 42 32,0
18 år og over  727 1 014  427  586 1 .
Uoppgitt 11 6 1 5 0 .
             
Fylke            
Østfold 1 744 1 750  854  896 0 28,6
Akershus 3 355 3 333 1 461 1 872 0 25,0
Oslo 3 616 3 658 1 586 2 067 5 30,2
Hedmark 1 316 1 288  644  644 0 33,2
Oppland 1 217 1 183  629  554 0 31,1
Buskerud 2 034 2 029  998 1 030 1 35,2
Vestfold 2 028 1 982  998  966 18 39,1
Telemark 1 231 1 312  635  677 0 34,2
Aust-Agder  827  793  379  414 0 32,4
Vest-Agder 1 051 1 018  511  507 0 25,2
Rogaland 2 701 2 755 1 435 1 270 50 24,7
Hordaland 2 952 2 963 1 359 1 604 0 26,1
Sogn og Fjordane  557  543  337  206 0 21,9
Møre og Romsdal 1 492 1 476  753  723 0 25,7
Sør-Trøndelag 1 588 1 559  788  756 15 24,2
Nord-Trøndelag 1 030 1 009  542  445 22 33,2
Nordland 2 092 2 030 1 043  987 0 39,6
Troms Romsa 1 234 1 240  584  656 0 34,7
Finnmark Finnmárku  793  771  368  399 4 47,0
1  Barna er rekna med ein gong for kvar kommune som har påbyrja undersøkingssak.

Standardtegn i tabeller