Statistisk sentralbyrå

Barnevern

9 Barn med plasseringstiltak per 31. desember, etter type plassering, hjelpe- og omsorgstiltak, region og fylke. 2007-2010
Region og fylke Plasserte
i alt
Hjelpetiltak Omsorg
I alt Foster-
heimar
Barneverns-
institusjonar
Andre
behandlings-
institusjonar
Beredskaps-
heimar
Hybel/bustad
med oppfølging
Plasserte
i alt
Foster-
heimar
Barneverns-
institusjonar
Andre
behandlings-
institusjonar
Beredskaps-
heimar
Hybel/
bustad med
oppfølging
Barn 0-22 år
med plasserings-
tiltak
per 1 000 barn
0-22 år
2007 10 515 4 214 2 090  815  153  272  884 6 301 5 541  560 47  138 15 7,5
2008 10 847 4 441 2 229  861 68  243 1 040 6 406 5 666  541 29  159 11 7,7
2009 11 355 4 752 2 294  855 44  208 1 351 6 603 5 870  531 28  154 20 8,0
                             
2010 12 492 5 512 2 493  889 27  289 1 814 6 980 6 294  484 36  149 17 8,7
                             
Region øst 2 711 1 328  607  263 10 66  382 1 383 1 258 89 4 29 3 7,7
Oslo 1 279  637  236  134 1 18  248  642  527 96 3 15 1 8,2
Region sør 2 724 1 232  616  131 5 83  397 1 492 1 388 53 11 36 4 9,9
Region vest 2 544 1 065  500  210 5 53  297 1 479 1 316  117 4 39 3 8,0
Region Midt-Norge 1 843  713  342  105 3 32  231 1 130 1 020 87 8 9 6 9,1
Region nord 1 391  537  192 46 3 37  259  854  785 42 6 21 0 10,1
                             
Østfold  766  332  170 77 1 19 65  434  391 30 2 10 1 9,8
Akershus 1 034  523  178  126 5 20  194  511  452 46 0 13 0 6,1
Oslo 1 279  637  236  134 1 18  248  642  527 96 3 15 1 8,2
Hedmark  494  266  146 34 3 13 70  228  216 8 1 2 1 9,5
Oppland  417  207  113 26 1 14 53  210  199 5 1 4 1 8,2
Buskerud  723  329  171 44 3 16 95  394  358 17 3 14 2 9,8
Vestfold  724  319  143 35 0 47 94  405  376 14 2 12 1 10,8
Telemark  488  231  112 25 0 8 86  257  244 8 1 4 0 10,3
Aust-Agder  307  165 85 6 2 5 67  142  136 3 1 1 1 9,3
Vest-Agder  482  188  105 21 0 7 55  294  274 11 4 5 0 8,9
Rogaland 1 142  423  203 71 3 25  121  719  642 53 3 20 1 8,2
Hordaland 1 187  526  229  130 1 25  141  661  585 57 1 16 2 8,1
Sogn og Fjordane  215  116 68 9 1 3 35 99 89 7 0 3 0 6,5
Møre og Romsdal  626  225  116 29 0 9 71  401  362 27 5 4 3 8,3
Sør-Trøndelag  827  348  143 59 3 15  128  479  429 45 2 2 1 9,5
Nord-Trøndelag  390  140 83 17 0 8 32  250  229 15 1 3 2 9,7
Nordland  688  259  100 26 1 20  112  429  392 24 5 8 0 9,9
Troms Romsa  379  124 49 13 2 11 49  255  241 11 0 3 0 8,1
Finnmark Finnmárku  324  154 43 7 0 6 98  170  152 7 1 10 0 14,8

Standardtegn i tabeller