Statistisk sentralbyrå

8 Barn med plasseringstiltak per 31. desember, etter alder og tiltak. 2010
Alder og kjønn I alt Fosterheimar Barneverns-
institusjonar
Andre behandlings-
institusjonar
Beredskaps-
heimar
Hybel/bustad
med oppfølging
Alle 0-22 år 12 492 8 787 1 373 63  438 1 831
Gutar 6 878 4 647  808 39  209 1 175
Jenter 5 614 4 140  565 24  229  656
Uoppgitt 0 0 0 0 0 0
             
0-2 år  522  427 6 2 86 1
Gutar  269  225 5 0 39 0
Jenter  253  202 1 2 47 1
             
3-5 år  837  753 17 2 64 1
Gutar  466  420 8 2 36 0
Jenter  371  333 9 0 28 1
             
6-12 år 3 427 3 125  121 4  175 2
Gutar 1 832 1 651 86 2 91 2
Jenter 1 595 1 474 35 2 84 0
             
13-17 år 5 273 3 539  997 48  110  579
Gutar 2 923 1 833  575 32 43  440
Jenter 2 350 1 706  422 16 67  139
             
18-22 år 2 432  942  232 7 3 1 248
Gutar 1 388  518  134 3 0  733
Jenter 1 044  424 98 4 3  515

Standardtegn i tabeller