Statistisk sentralbyrå

Barnevern

4 Barn med barnevernstiltak i løpet av året, type tiltak, alder og kjønn. 2010
Tiltak Totalt Alder
I alt1 Gutar Jenter Uoppgitt -2 3-5 6-12 13-17 18-22 Uoppgitt
Totalt Gutar Jenter Totalt Gutar Jenter Totalt Gutar Jenter Totalt Gutar Jenter Totalt Gutar Jenter
20102 49 781 27 382 22 398 1 3 505 1 846 1 659 6 202 3 320 2 881 17 964 9 986 7 978 16 466 9 122 7 344 5 552 3 061 2 491 92
                                         
Barnehage 5 580 2 971 2 609 0 1 187  614  573 3 306 1 754 1 552 1 087  603  484 0 0 0 0 0 0 0
Støttekontakt 4 065 2 522 1 543 0 54 29 25  142 78 64 1 693 1 068  625 1 785 1 122  663  387  223  164 4
Besøksheim/avlastingstiltak 11 184 6 046 5 138 0  540  284  256 1 614  881  733 5 481 2 994 2 487 3 099 1 656 1 443  446  229  217 4
Heimekonsulent/avlasting i heimen 1 933 1 056  877 0  215  107  108  328  173  155  837  464  373  473  267  206 79 45 34 1
Skolefritidsordning (SFO) 5 033 2 763 2 270 0 0 0 0 12 6 6 4 879 2 681 2 198  141 75 66 1 1 0 0
Fritidsaktivitetar 5 168 2 850 2 318 0 30 11 19  122 53 69 2 158 1 125 1 033 2 351 1 307 1 044  503  351  152 4
Tilsyn 1 692  895  797 0  230  106  124  297  159  138  702  380  322  402  226  176 61 24 37 0
Økonomisk hjelp 10 550 5 799 4 751 0  532  295  237  927  483  444 3 168 1 676 1 492 3 867 2 187 1 680 2 033 1 146  887 23
Utdanning/arbeid  491  310  181 0 1 1 0 3 3 0 20 8 12  233  151 82  229  144 85 5
Medisinsk undersøking og behandling  735  399  336 0 55 37 18 67 47 20  184  106 78  285  139  146  142 70 72 2
Behandling av barn med særlege opplæringsbehov 77 46 31 0 3 2 1 3 3 0 20 10 10 38 21 17 13 10 3 0
Senter for foreldre og barn (inkl. mødreheim)  507  259  248 0  270  140  130 98 51 47  104 56 48 28 11 17 7 1 6 0
Eigen bustad/hybel 1 006  544  462 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 50 45  889  478  411 22
Bustad med oppfølging 1 575 1 029  546 0 2 0 2 1 0 1 5 5 0  547  423  124 1 012  597  415 8
Beredskapsheim 1 466  711  755 0  291  154  137  211  117 94  508  265  243  440  167  273 16 8 8 0
Fosterheim (utanom familien) 4 174 2 116 2 058 0  180  102 78  317  177  140 1 267  666  601 1 547  723  824  848  443  405 15
Fosterheim (familieplassering) 2 012 1 016  996 0 96 38 58  161 76 85  594  299  295  854  433  421  307  170  137 0
Forsterka fosterheim (utanom familien) 4 109 2 216 1 893 0  226  122  104  349  207  142 1 496  802  694 1 596  865  731  438  218  220 4
Forsterka fosterheim (familieplassering)  563  316  247 0 35 17 18 42 17 25  218  120 98  212  127 85 55 35 20 1
Barnevernsinstitusjon 2 631 1 493 1 138 0 50 24 26 43 26 17  244  167 77 1 621  900  721  672  375  297 1
Andre behandlingsinstitusjonar  122 66 56 0 8 2 6 3 2 1 6 3 3 80 47 33 25 12 13 0
Poliklinisk psykiatrisk behandling  351  194  157 0 25 13 12 34 20 14  143 90 53  111 57 54 37 14 23 1
MST - multisystemisk terapi  770  464  306 0 0 0 0 1 0 1 34 31 3  700  406  294 35 27 8 0
PMTO - foreldeopplæring 1 118  736  382 0 25 17 8  170  111 59  755  506  249  162 97 65 6 5 1 0
Andre heimebaserte tiltak 4 661 2 577 2 084 0  368  200  168  540  285  255 1 544  861  683 1 827 1 003  824  378  225  153 4
Vedtak om deltaking i ansvarsgruppe 6 550 3 902 2 648 0  463  245  218  793  437  356 2 686 1 687  999 2 233 1 330  903  373  203  170 2
Vedtak om råd og rettleiing 17 021 9 138 7 882 1 1 441  748  693 2 292 1 185 1 106 6 512 3 621 2 891 5 533 2 939 2 594 1 230  641  589 13
Andre tiltak 16 615 9 154 7 461 0 1 100  559  541 1 791  966  825 5 604 3 103 2 501 5 899 3 298 2 601 2 193 1 211  982 28
1  Medrekna barn med uoppgitt alder.
2  Kvart barn kan ha fleire tiltak. Summen av tiltaka er difor større enn talet på barn som har fått hjelp.

Standardtegn i tabeller