Statistisk sentralbyrå

Barnevern

3 Barn med barnevernstiltak i løpet av året, per 31. desember og nye barn. Tal for kjønn og alder. Absolutte tal 0-22 år og per 1 000 barn 0-17 år. 1997-2010
  I løpet av året På slutten av året Nye barn
  Absolutte tal Per 1 000 Absolutte tal Per 1 000 Absolutte tal Per 1 000
1997 29 584 26,8 22 481 20,9 8 105 7,7
1998 30 150 26,9 23 462 21,4 7 981 7,5
1999 30 757 26,8 23 810 21,2 7 986 7,4
2000 31 905 27,4 24 817 21,8 8 583 7,8
2001 33 312 28,3 25 892 22,5 8 933 8,2
2002 34 362 28,8 26 354 22,7 8 855 8,0
2003 36 010 29,8 27 345 23,3 9 443 8,4
2004 37 648 31,0 28 775 24,5 9 899 8,8
2005 39 223 32,1 29 871 25,2 10 045 8,9
2006 40 442 32,9 30 804 25,9 10 362 9,2
2007 42 626 34,8 32 705 27,5 11 731 10,4
2008 44 167 35,9 33 917 28,4 11 760 10,4
2009 46 487 37,5 35 641 29,5 12 767 11,2
             
2010 49 781 39,6 37 296 30,4 13 727 11,9
             
Kjønn            
Gutar 27 382 42,5 20 720 32,9 7 518 12,6
Jenter 22 398 36,6 16 575 27,7 6 208 11,1
Uoppgitt 1 . 1 . 1 .
             
Alder            
0 år  597 9,7  492 8,0  597 9,7
1 år 1 240 19,7  937 14,9  756 12,0
2 år 1 668 26,8 1 275 20,5  706 11,3
3 år 1 884 31,0 1 460 24,0  679 11,2
4 år 2 143 35,0 1 701 27,8  688 11,2
5 år 2 175 36,4 1 678 28,1  652 10,9
6 år 2 390 39,8 1 766 29,4  663 11,0
7 år 2 318 38,8 1 807 30,3  597 10,0
8 år 2 450 41,9 1 947 33,3  646 11,0
9 år 2 619 43,8 2 069 34,6  683 11,4
10 år 2 747 44,2 2 070 33,3  690 11,1
11 år 2 672 42,8 2 025 32,4  673 10,8
12 år 2 768 44,7 2 152 34,8  702 11,3
13 år 2 909 45,8 2 254 35,5  716 11,3
14 år 3 069 47,3 2 384 36,7  871 13,4
15 år 3 459 53,8 2 667 41,5 1 093 17,0
16 år 3 608 56,3 2 616 40,8  976 15,2
17 år 3 421 53,3 2 535 39,5  843 13,1
18 år 2 780 42,8 1 646 25,3  432 6,6
19 år 1 429 21,7  943 14,3 29 0,4
20 år  792 11,9  514 7,7 15 0,2
21 år  385 5,9  250 3,8 9 0,1
22 år  166 2,6  106 1,7 7 0,1
Uoppgitt 92 . 2 . 4 .

Standardtegn i tabeller