Statistisk sentralbyrå

Barnevern

2 Barn med barnevernstiltak i løpet av året, per 31. desember og nye barn, etter tiltak, region og fylke. 1987-2010
Region/fylke1 I løpet av året Per 31. desember Nye barn
I alt2 Hjelpetiltak Omsorgstiltak I alt Hjelpetiltak Omsorgstiltak I alt Hjelpetiltak Omsorgstiltak
1987 14 044 8 755 5 289 12 147 7 137 3 795 2 617 2 134  373
1988 14 668 8 989 5 537 12 475 7 053 4 112 2 699 2 064  420
1989 16 560 10 361 5 968 13 953 8 145 4 381 3 504 2 761  455
1990 18 126 11 236 6 496 15 337 8 535 4 836 3 809 3 021  450
1991 20 493 13 119 6 965 17 848 10 114 5 034 4 267 3 270  596
1992 23 840 15 641 8 199 19 590 12 069 7 351 9 942 7 977 1 965
1993 26 282 18 729 7 553 20 532 14 514 6 018 9 937 8 656 1 280
1994 26 956 20 287 6 669 20 699 15 349 5 350 8 214 7 471  743
1995 28 185 21 997 6 188 21 142 16 047 5 095 8 280 7 763  517
1996 28 592 22 687 5 905 21 505 16 660 4 845 7 871 7 409  462
1997 29 584 23 941 5 643 22 481 17 746 4 735 8 105 7 735  370
1998 30 150 24 318 5 832 23 462 18 617 4 845 7 981 7 584  397
1999 30 757 24 656 6 101 23 810 18 861 4 949 7 986 7 526  460
2000 31 905 25 870 6 035 24 817 19 681 5 136 8 583 8 202  381
2001 33 312 27 097 6 215 25 892 20 631 5 261 8 933 8 509  424
2002 34 362 27 794 6 568 26 354 20 843 5 511 8 855 8 423  432
2003 36 010 29 263 6 747 27 345 21 652 5 693 9 443 8 940  503
2004 37 648 30 766 6 882 28 775 22 949 5 826 9 899 9 484  415
2005 39 223 32 144 7 079 29 871 23 865 6 006 10 045 9 652  393
2006 40 442 33 181 7 261 30 804 24 684 6 120 10 362 9 935  427
2007 42 626 34 916 7 710 32 705 26 404 6 301 11 731 11 172  559
2008 44 167 36 290 7 877 33 917 27 511 6 406 11 760 11 261  499
2009 46 487 38 700 7 787 35 641 29 038 6 603 12 767 12 319  448
                   
2010 49 781 41 708 8 073 37 296 30 316 6 980 13 727 13 224  503
                   
Region øst 11 582 9 967 1 615 8 765 7 382 1 383 3 096 3 017 79
Oslo 5 612 4 892  720 3 955 3 313  642 1 482 1 443 39
Region sør 10 363 8 634 1 729 7 589 6 097 1 492 3 199 3 084  115
Region vest 9 966 8 255 1 711 7 366 5 887 1 479 2 539 2 413  126
Region Midt-Norge 7 065 5 772 1 293 5 378 4 248 1 130 1 868 1 793 75
Region nord 5 900 4 889 1 011 4 243 3 389  854 1 704 1 634 70
                   
Østfold 2 953 2 452  501 2 323 1 889  434  747  716 31
Akershus 4 686 4 094  592 3 433 2 922  511 1 271 1 245 26
Oslo 5 612 4 892  720 3 955 3 313  642 1 482 1 443 39
Hedmark 2 074 1 804  270 1 550 1 322  228  576  568 8
Oppland 1 869 1 617  252 1 459 1 249  210  502  488 14
Buskerud 2 828 2 372  456 2 187 1 793  394  846  813 33
Vestfold 2 422 1 960  462 1 658 1 253  405  831  809 22
Telemark 2 014 1 719  295 1 426 1 169  257  577  564 13
Aust-Agder 1 237 1 064  173  958  816  142  435  421 14
Vest-Agder 1 862 1 519  343 1 360 1 066  294  510  477 33
Rogaland 4 240 3 398  842 3 115 2 396  719 1 091 1 040 51
Hordaland 4 732 3 970  762 3 468 2 807  661 1 148 1 086 62
Sogn og Fjordane  994  887  107  783  684 99  300  287 13
Møre og Romsdal 2 813 2 366  447 2 152 1 751  401  670  650 20
Sør-Trøndelag 2 597 2 039  558 1 997 1 518  479  714  684 30
Nord-Trøndelag 1 655 1 367  288 1 229  979  250  484  459 25
Nordland 2 802 2 293  509 2 044 1 615  429  830  801 29
Troms Romsa 2 072 1 768  304 1 423 1 168  255  541  520 21
Finnmark Finnmárku 1 026  828  198  776  606  170  333  313 20
1  I denne tabellen er barna tekne med ein gong for kvar kommune dei har fått hjelp i. Summen av barn i regionane og fylka er difor større enn barn i alt.
2  Medrekna barn med uoppgitt tiltak.

Standardtegn i tabeller