Statistisk sentralbyrå

17 Barn flytta1 i løpet av året av barn plassert utanfor heimen, etter alder. 2009
  I alt 0-2 år 3-5 år 6-12 år 13-17 år 18-22 år Uoppgitt
2009 1 512  122  103  348  685  254 0
               
Flytta 1 gang 1 201 97 82  291  519  212 0
Flytta 2 gangar  235 24 19 46  113 33 0
Flytta 3 gangar 66 1 2 10 46 7 0
Flytta 4 gangar 8 0 0 1 5 2 0
Flytta 5 gangar 1 0 0 0 1 0 0
Flytta 6 gangar 1 0 0 0 1 0 0
Flytta 7 gangar eller meir 0 0 0 0 0 0 0
1  Blir registrert for alle med eitt eller fleire nye plasseringstiltak i statistikkåret. Tiltak som har ført til flytting av barnet. Nokre barn flyttar frå heimen, mens andre flyttar frå fosterheim eller institusjon.

Standardtegn i tabeller