Statistisk sentralbyrå

Barnevern

15 Undersøkingssaker avslutta, etter behandlingstid og fylke.1997-2009
Fylke Undersøkingssaker
avslutta1
Behandlingstid Gjennomsnittleg
behandlingstid
(dagar)
Under 2 veker 2-4 veker 1-2 md. 2-3 md. 3-6 md. Over 6 md. Uoppgitt
1997 15 293 3 293 1 785 3 019 3 565 2 868  710 53 64
1998 15 725 2 922 1 612 2 881 4 051 3 200  833  226 71
1999 16 026 2 934 1 751 2 784 4 289 3 434  711  123 69
2000 17 271 2 839 1 646 3 001 4 625 4 066 1 007 87 74
2001 18 301 2 883 1 689 3 515 5 027 4 133  985 69 73
2002 18 840 3 046 1 723 3 225 5 395 4 415 1 024 12 80
2003 20 177 3 031 1 836 3 616 5 927 4 750 1 002 15 76
2004 20 769 2 897 1 830 3 605 6 055 5 131 1 184 67 77
2005 21 193 2 617 1 823 3 607 6 569 5 292 1 279 6 80
2006 22 808 2 599 1 870 3 887 7 263 5 875 1 312 2 79
2007 24 971 2 619 1 998 4 379 8 032 6 350 1 587 6 81
2008 27 142 2 671 2 163 5 005 9 178 6 550 1 573 2 79
                   
2009 29 897 2 733 2 255 5 470 10 234 7 165 2 038 2 84
                   
Østfold 1 662  159  106  265  504  497  131 0 87
Akershus 3 130  272  250  703 1 132  631  142 0 77
Oslo 3 482  207  191  645 1 729  602  108 0 77
Hedmark 1 308  139 89  161  307  372  240 0  118
Oppland 1 010 72 85  145  282  290  136 0  105
Buskerud 1 788  161  109  392  662  388 76 0 77
Vestfold 1 619  126  134  329  758  239 32 1 69
Telemark  997  110  107  161  344  235 40 0 74
Aust-Agder  548 57 53 86  179  128 45 0 83
Vest-Agder 1 074 55 57  205  365  344 47 1 84
Rogaland 2 558  187  162  494  887  663  165 0 85
Hordaland 2 724  294  212  478  771  751  218 0 87
Sogn og Fjordane  516 66 46 64  143  148 49 0 88
Møre og Romsdal 1 349  142 85  218  378  362  164 0 94
Sør-Trøndelag 1 385  122  102  225  477  369 90 0 82
Nord-Trøndelag  925  147  115  204  210  220 29 0 68
Nordland 1 780  207  163  312  422  485  191 0 92
Troms Romsa 1 317  125  114  244  472  284 78 0 78
Finnmark Finnmárku  725 85 75  139  212  157 57 0 81
1  Barna er rekna med ein gong for kvar kommune som har påbyrja undersøkingssak.

Standardtegn i tabeller