Statistisk sentralbyrå

Barnevern

13 Undersøkingssaker påbyrja og avslutta, etter konklusjon og kjønn, alder og fylke. 1993-2009
  Undersøkingssaker
påbyrja1
Undersøkingssaker
avslutta
Konklusjon Undersøkingssaker
påbyrja per 1 000 barn
0-17 år
  Vedtak etter BVL Lagt bort/ råd/rettleiing Uoppgitt
1993 12 939 11 717 5 768 5 578  371 13,0
1994 13 286 11 277 5 784 5 136  357 13,2
1995 14 163 12 694 6 638 5 921  135 14,0
1996 14 871 14 113 7 219 6 595  299 14,5
1997 15 761 15 293 8 051 6 846  396 15,3
1998 16 047 15 725 8 395 7 023  307 15,4
1999 17 059 16 026 8 447 7 217  362 16,2
2000 17 545 17 271 9 393 7 549  329 16,5
2001 18 655 18 301 10 044 8 076  181 17,5
2002 19 201 18 840 9 990 8 336  514 17,8
2003 20 096 20 177 10 492 9 411  274 18,6
2004 21 335 20 769 11 097 9 499  173 19,6
2005 21 316 21 193 11 274 9 676  243 19,5
2006 23 459 22 808 11 500 11 020  288 21,4
2007 25 098 24 971 12 678 12 186  107 22,8
2008 27 850 27 142 13 668 13 430 44 25,2
             
2009 30 135 29 897 15 034 14 695  168 27,2
             
Kjønn            
Gutar 15 901 15 856 8 149 7 605  102 28,0
Jenter 14 224 14 031 6 882 7 083 66 26,3
Uoppgitt 10 10 3 7 0 .
             
Alder            
0-2 år 4 144 3 785 1 936 1 818 31 22,5
3-5 år 4 582 4 468 2 246 2 202 20 25,5
6-12 år 10 985 10 873 5 545 5 275 53 25,8
13-17 år 9 701 9 778 4 911 4 806 61 30,3
18 år og over  709  985  396  586 3 .
Uoppgitt 14 8 0 8 0 .
             
Fylke            
Østfold 1 713 1 662  828  820 14 28,2
Akershus 3 103 3 130 1 400 1 711 19 23,4
Oslo 3 506 3 482 1 627 1 855 0 29,8
Hedmark 1 308 1 308  686  620 2 32,8
Oppland  956 1 010  522  488 0 24,3
Buskerud 1 794 1 788  837  941 10 31,2
Vestfold 1 647 1 619  757  848 14 31,8
Telemark 1 084  997  528  469 0 30,0
Aust-Agder  535  548  278  253 17 21,2
Vest-Agder  991 1 074  557  517 0 23,9
Rogaland 2 574 2 558 1 345 1 177 36 23,9
Hordaland 2 746 2 724 1 417 1 307 0 24,4
Sogn og Fjordane  513  516  283  220 13 20,0
Møre og Romsdal 1 391 1 349  752  593 4 24,0
Sør-Trøndelag 1 402 1 385  709  663 13 21,4
Nord-Trøndelag  954  925  523  391 11 30,7
Nordland 1 812 1 780  899  871 10 34,0
Troms Romsa 1 352 1 317  698  619 0 37,7
Finnmark Finnmárku  754  725  388  332 5 44,3
1  Barna er rekna med ein gong for kvar kommune som har påbyrja undersøkingssak.

Standardtegn i tabeller