Statistisk sentralbyrå

Barnevern

9 Barn med plasseringstiltak per 31. desember, etter type plassering, hjelpe- og omsorgstiltak, region og fylke. 2007-2009
Region og fylke Plasserte i alt Hjelpetiltak Omsorg Barn 0-22 år med plasseringstiltak per 1 000 barn 0-22 år
I alt Fosterheimar Barneverns-
institusjonar
Andre behandlings-
institusjonar
Beredskaps-
heimar
Bolig/hybel Plasserte
i alt
Fosterheimar Barneverns-
institusjonar
Andre behandlings-
institusjonar
Beredskaps-
heimar
Bolig/hybel
2007 10 515 4 214 2 090  815  153  272  884 6 301 5 541  560 47  138 15 7,5
2008 10 847 4 441 2 229  861 68  243 1 040 6 406 5 666  541 29  159 11 7,7
                             
2009 11 355 4 752 2 294  855 44  208 1 351 6 603 5 870  531 28  154 20 8,0
                             
Region øst 2 512 1 162  561  247 15 43  296 1 350 1 192  114 8 33 3 7,2
Oslo 1 178  581  217  110 3 18  233  597  495 81 1 20 0 7,8
Region sør 2 387 1 012  552  151 8 62  239 1 375 1 268 51 10 40 6 8,7
Region vest 2 321  925  460  210 7 24  224 1 396 1 226  132 3 31 4 7,4
Region Midt-Norge 1 699  619  324 92 8 35  160 1 080  968 96 1 10 5 8,5
Region nord 1 258  453  180 45 3 26  199  805  721 57 5 20 2 9,1
                             
Østfold  714  289  147 87 2 9 44  425  373 38 4 9 1 9,2
Akershus  982  487  182  109 12 20  164  495  435 49 1 10 0 5,9
Oslo 1 178  581  217  110 3 18  233  597  495 81 1 20 0 7,8
Hedmark  426  205  122 29 0 8 46  221  194 18 1 6 2 8,2
Oppland  390  181  110 22 1 6 42  209  190 9 2 8 0 7,7
Buskerud  642  289  148 51 4 16 70  353  327 12 3 10 1 8,7
Vestfold  624  231  112 31 2 27 59  393  360 14 3 13 3 9,3
Telemark  421  183  101 30 1 7 44  238  224 8 0 6 0 8,9
Aust-Agder  268  135 89 15 0 4 27  133  125 3 2 2 1 8,3
Vest-Agder  432  174  102 24 1 8 39  258  232 14 2 9 1 8,1
Rogaland 1 039  348  176 69 1 14 88  691  603 65 2 19 2 7,6
Hordaland 1 112  492  222  134 5 10  121  620  541 65 0 12 2 7,7
Sogn og Fjordane  170 85 62 7 1 0 15 85 82 2 1 0 0 5,1
Møre og Romsdal  573  212  132 21 4 10 45  361  332 23 1 3 2 7,6
Sør-Trøndelag  779  299  123 58 3 19 96  480  424 53 0 1 2 9,1
Nord-Trøndelag  347  108 69 13 1 6 19  239  212 20 0 6 1 8,7
Nordland  595  172 90 17 2 7 56  423  380 27 5 9 2 8,6
Troms Romsa  388  145 53 23 1 13 55  243  223 15 0 5 0 8,3
Finnmark Finnmárku  275  136 37 5 0 6 88  139  118 15 0 6 0 12,6

Standardtegn i tabeller