Statistisk sentralbyrå

Barnevern

8 Barn med plasseringstiltak per 31. desember, etter alder og tiltak. 2009
Alder og kjønn I alt Fosterheimar Barneverns-
institusjonar
Andre behandlings-
institusjonar
Beredskapsheimar Bolig/hybel
Alle 0-22 år 11 355 8 164 1 386 72  362 1 371
Gutar 6 212 4 332  807 44  192  837
Jenter 5 142 3 831  579 28  170  534
Uoppgitt 1 1 0 0 0 0
             
0-2 år  469  385 16 6 62 0
Gutar  267  216 9 3 39 0
Jenter  202  169 7 3 23 0
             
3-5 år  716  652 6 0 58 0
Gutar  416  383 4 0 29 0
Jenter  300  269 2 0 29 0
             
6-12 år 3 295 3 013  130 11  141 0
Gutar 1 759 1 576 94 8 81 0
Jenter 1 535 1 436 36 3 60 0
             
13-17 år 4 849 3 290 1 011 43 99  406
Gutar 2 622 1 692  574 29 43  284
Jenter 2 227 1 598  437 14 56  122
             
18-22 år 2 026  824  223 12 2  965
Gutar 1 148  465  126 4 0  553
Jenter  878  359 97 8 2  412

Standardtegn i tabeller