Statistisk sentralbyrå

Barnevern

4 Barn med barnevernstiltak i løpet av året, type tiltak, alder og kjønn. 2009
Tiltak Totalt Alder
I alt1 Gutar Jenter Uoppgitt -2 3-5 6-12 13-17 18-22 Uoppgitt
Totalt Gutar Jenter Totalt Gutar Jenter Totalt Gutar Jenter Totalt Gutar Jenter Totalt Gutar Jenter
20092 46 487 25 462 21 022 3 3 193 1 691 1 502 5 723 3 082 2 639 17 126 9 608 7 517 15 590 8 447 7 143 4 779 2 590 2 189 76
                                         
Barnehage 5 554 2 995 2 558 1 1 193  626  567 3 252 1 783 1 468 1 109  586  523 0 0 0 0 0 0 0
Støttekontakt 4 022 2 532 1 490 0 51 25 26  175  109 66 1 730 1 102  628 1 724 1 105  619  336  186  150 6
Besøksheim/avlastingstiltak 11 119 6 044 5 075 0  546  293  253 1 630  873  757 5 479 3 002 2 477 3 061 1 656 1 405  399  219  180 4
Heimekonsulent/avlasting i heimen 2 150 1 180  970 0  264  146  118  381  220  161  858  481  377  550  288  262 97 45 52 0
Skolefritidsordning (SFO) 4 901 2 746 2 154 1 0 0 0 0 0 0 4 901 2 746 2 154 0 0 0 0 0 0 0
Fritidsaktivitetar 5 117 2 909 2 207 1 18 9 9  125 72 52 2 158 1 170  988 2 353 1 336 1 017  456  317  139 7
Tilsyn 1 830  936  894 0  226  116  110  275  135  140  736  385  351  494  242  252 98 57 41 1
Økonomisk hjelp 10 406 5 639 4 767 0  494  264  230  875  483  392 3 280 1 766 1 514 3 938 2 155 1 783 1 798  960  838 21
Utdanning/arbeid  533  329  204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  263  166 97  265  158  107 5
Medisinsk undersøking og behandling  671  335  336 0 48 27 21 45 29 16  152 76 76  284  128  156  142 75 67 0
Behandling av barn med særlege opplæringsbehov  108 71 37 0 4 3 1 4 3 1 33 22 11 45 26 19 22 17 5 0
Senter for foreldre og barn (inkl. mødreheim)  465  240  225 0  252  125  127 83 47 36  103 56 47 19 11 8 8 1 7 0
Eigen bustad/hybel  948  508  440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  120 61 59  811  435  376 17
Bustad med oppfølging 1 152  697  455 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  346  253 93  798  441  357 8
Beredskapsheim 1 383  674  708 1  251  135  116  216  118 98  483  255  227  410  157  253 23 9 14 0
Fosterheim (utanom familien) 4 107 2 136 1 970 1  164 90 74  296  177  119 1 297  674  622 1 541  751  790  788  431  357 21
Fosterheim (familieplassering) 1 895  961  934 0 80 45 35  157 75 82  582  293  289  820  402  418  254  144  110 2
Forsterka fosterheim (utanom familien) 3 636 1 962 1 674 0  197  112 85  283  167  116 1 352  734  618 1 412  740  672  389  207  182 3
Forsterka fosterheim (familieplassering)  541  306  235 0 34 21 13 42 23 19  181 95 86  217  128 89 67 39 28 0
Barnevernsinstitusjon 2 669 1 467 1 202 0 63 27 36 40 24 16  272  175 97 1 645  878  767  648  362  286 1
Andre behandlingsinstitusjonar  165 97 68 0 11 5 6 1 0 1 17 13 4 85 50 35 51 29 22 0
Poliklinisk psykiatrisk behandling  279  145  134 0 0 0 0 32 18 14  111 66 45 98 47 51 37 13 24 1
MST - multisystemisk terapi  718  429  289 0 0 0 0 0 0 0 24 22 2  661  384  277 33 23 10 0
PMTO - foreldeopplæring  986  643  343 0 26 16 10  139 87 52  662  446  216  153 92 61 6 2 4 0
Andre heimebaserte tiltak 4 187 2 341 1 846 0  358  173  185  476  253  223 1 407  789  618 1 680  957  723  265  168 97 1
Vedtak om deltaking i ansvarsgruppe 4 845 2 909 1 936 0  371  198  173  618  337  281 1 913 1 238  675 1 701 1 001  700  242  135  107 0
Vedtak om råd og rettleiing 13 894 7 396 6 496 2 1 131  570  561 1 829  951  876 5 346 2 977 2 369 4 677 2 424 2 253  905  471  434 6
Andre tiltak 16 065 8 787 7 278 0  959  515  444 1 653  895  758 5 551 3 063 2 488 5 968 3 272 2 696 1 913 1 030  883 21
1  Medrekna barn med uoppgitt alder.
2  Kvart barn kan ha fleire tiltak. Summen av tiltaka er difor større enn talet på barn som har fått hjelp.

Standardtegn i tabeller