Statistisk sentralbyrå

Barnevern

3 Barn med barnevernstiltak i løpet av året, per 31. desember og nye barn. Tal for kjønn og alder. Absolutte tal 0-22 år og per 1 000 barn 0-17 år. 1997-2009
  I løpet av året På slutten av året Nye barn
  Absolutte tal Per 1 000 Absolutte tal Per 1 000 Absolutte tal Per 1 000
1997 29 584 26,8 22 481 20,9 8 105 7,7
1998 30 150 26,9 23 462 21,4 7 981 7,5
1999 30 757 26,8 23 810 21,2 7 986 7,4
2000 31 905 27,4 24 817 21,8 8 583 7,8
2001 33 312 28,3 25 892 22,5 8 933 8,2
2002 34 362 28,8 26 354 22,7 8 855 8,0
2003 36 010 29,8 27 345 23,3 9 443 8,4
2004 37 648 31,0 28 775 24,5 9 899 8,8
2005 39 223 32,1 29 871 25,2 10 045 8,9
2006 40 442 32,9 30 804 25,9 10 362 9,2
2007 42 626 34,8 32 705 27,5 11 731 10,4
2008 44 167 35,9 33 917 28,4 11 760 10,4
             
2009 46 487 37,5 35 641 29,5 12 767 11,2
             
Kjønn            
Gutar 25 462 40,1 19 714 31,8 6 982 11,9
Jenter 21 022 34,8 15 924 27,1 5 782 10,4
Uoppgitt 3 . 3 . 3 .
             
Alder            
0 år  546 8,8  461 7,4  546 8,8
1 år 1 167 19,0  896 14,6  716 11,6
2 år 1 480 24,6 1 155 19,2  618 10,3
3 år 1 745 28,7 1 429 23,5  618 10,2
4 år 1 862 31,4 1 487 25,1  549 9,3
5 år 2 116 35,5 1 692 28,4  632 10,6
6 år 2 247 37,9 1 674 28,2  607 10,2
7 år 2 206 37,9 1 780 30,6  556 9,6
8 år 2 386 40,1 1 889 31,8  646 10,9
9 år 2 498 40,4 2 024 32,7  644 10,4
10 år 2 541 40,9 1 972 31,8  652 10,5
11 år 2 542 41,3 2 065 33,6  679 11,0
12 år 2 706 42,8 2 161 34,2  666 10,5
13 år 2 736 42,4 2 157 33,4  703 10,9
14 år 2 868 44,8 2 310 36,1  856 13,4
15 år 3 279 51,5 2 607 41,0 1 033 16,2
16 år 3 502 55,2 2 553 40,2  931 14,7
17 år 3 205 49,8 2 407 37,4  734 11,4
18 år 2 425 37,2 1 421 21,8  347 5,3
19 år 1 249 19,1  819 12,5 17 0,3
20 år  657 10,3  408 6,4 9 0,1
21 år  291 4,6  180 2,9 5 0,1
22 år  157 2,6 94 1,6 3 0,0
Uoppgitt 76 . 0 . 0 .

Standardtegn i tabeller