Statistisk sentralbyrå

Barnevern

2 Barn med barnevernstiltak i løpet av året, per 31. desember og nye barn, etter tiltak, region og fylke. 1987-2009
Region/fylke1 I løpet av året Per 31. desember Nye barn
I alt2 Hjelpetiltak Omsorgstiltak I alt Hjelpetiltak Omsorgstiltak I alt Hjelpetiltak Omsorgstiltak
1987 14 044 8 755 5 289 12 147 7 137 3 795 2 617 2 134  373
1988 14 668 8 989 5 537 12 475 7 053 4 112 2 699 2 064  420
1989 16 560 10 361 5 968 13 953 8 145 4 381 3 504 2 761  455
1990 18 126 11 236 6 496 15 337 8 535 4 836 3 809 3 021  450
1991 20 493 13 119 6 965 17 848 10 114 5 034 4 267 3 270  596
1992 23 840 15 641 8 199 19 590 12 069 7 351 9 942 7 977 1 965
1993 26 282 18 729 7 553 20 532 14 514 6 018 9 937 8 656 1 280
1994 26 956 20 287 6 669 20 699 15 349 5 350 8 214 7 471  743
1995 28 185 21 997 6 188 21 142 16 047 5 095 8 280 7 763  517
1996 28 592 22 687 5 905 21 505 16 660 4 845 7 871 7 409  462
1997 29 584 23 941 5 643 22 481 17 746 4 735 8 105 7 735  370
1998 30 150 24 318 5 832 23 462 18 617 4 845 7 981 7 584  397
1999 30 757 24 656 6 101 23 810 18 861 4 949 7 986 7 526  460
2000 31 905 25 870 6 035 24 817 19 681 5 136 8 583 8 202  381
2001 33 312 27 097 6 215 25 892 20 631 5 261 8 933 8 509  424
2002 34 362 27 794 6 568 26 354 20 843 5 511 8 855 8 423  432
2003 36 010 29 263 6 747 27 345 21 652 5 693 9 443 8 940  503
2004 37 648 30 766 6 882 28 775 22 949 5 826 9 899 9 484  415
2005 39 223 32 144 7 079 29 871 23 865 6 006 10 045 9 652  393
2006 40 442 33 181 7 261 30 804 24 684 6 120 10 362 9 935  427
2007 42 626 34 916 7 710 32 705 26 404 6 301 11 731 11 172  559
2008 44 167 36 290 7 877 33 917 27 511 6 406 11 760 11 261  499
                   
2009 46 487 38 700 7 787 35 641 29 038 6 603 12 767 12 319  448
                   
Region øst 10 751 9 116 1 635 8 309 6 959 1 350 2 968 2 866  102
Oslo 5 256 4 575  681 3 964 3 367  597 1 457 1 436 21
Region sør 9 168 7 545 1 623 6 803 5 428 1 375 2 489 2 406 83
Region vest 9 634 8 000 1 634 7 294 5 898 1 396 2 455 2 350  105
Region Midt-Norge 6 688 5 446 1 242 5 138 4 058 1 080 1 821 1 751 70
Region nord 5 621 4 645  976 4 133 3 328  805 1 712 1 645 67
                   
Østfold 2 768 2 262  506 2 205 1 780  425  725  687 38
Akershus 4 391 3 784  607 3 312 2 817  495 1 221 1 182 39
Oslo 5 256 4 575  681 3 964 3 367  597 1 457 1 436 21
Hedmark 1 845 1 577  268 1 465 1 244  221  592  578 14
Oppland 1 747 1 493  254 1 327 1 118  209  430  419 11
Buskerud 2 474 2 061  413 1 879 1 526  353  691  664 27
Vestfold 2 098 1 639  459 1 470 1 077  393  618  601 17
Telemark 1 867 1 579  288 1 333 1 095  238  465  454 11
Aust-Agder 1 015  862  153  812  679  133  240  231 9
Vest-Agder 1 714 1 404  310 1 309 1 051  258  475  456 19
Rogaland 4 236 3 407  829 3 047 2 356  691 1 059 1 016 43
Hordaland 4 477 3 773  704 3 528 2 908  620 1 133 1 083 50
Sogn og Fjordane  921  820  101  719  634 85  263  251 12
Møre og Romsdal 2 668 2 251  417 2 135 1 774  361  660  639 21
Sør-Trøndelag 2 504 1 953  551 1 826 1 346  480  704  669 35
Nord-Trøndelag 1 516 1 242  274 1 177  938  239  457  443 14
Nordland 2 664 2 157  507 1 950 1 527  423  784  748 36
Troms Romsa 1 987 1 691  296 1 488 1 245  243  611  593 18
Finnmark Finnmárku  970  797  173  695  556  139  317  304 13
1  I denne tabellen er barna tekne med ein gong for kvar kommune dei har fått hjelp i. Summen av barn i regionane og fylka er difor større enn barn i alt.
2  Medrekna barn med uoppgitt tiltak.

Standardtegn i tabeller