Statistisk sentralbyrå

9 Barn med plasseringstiltak per 31. desember, etter type plassering, hjelpe- og omsorgstiltak, region og fylke. 2008 (Rettet 2. juli 2010)
Region og fylke Plasserte i alt Hjelpetiltak Omsorg
I alt Fosterheimar Barnevernsinstitusjonar Andre behandlingsinstitusjonar Beredskapsheimar Bolig/hybel Plasserte i alt Fosterheimar Barnevernsinstitusjonar Andre behandlingsinstitusjonar Beredskapsheimar Bolig/hybel Barn 0-22 år med plasseringstiltak per 1 000 barn 0-22 år
2008 10 847 4 441 2 229  861 68  243 1 040 6 406 5 666  541 29  159 11 7,7
                             
Region øst 2 409 1 123  568  248 27 65  215 1 286 1 109  122 9 44 2 7,0
Oslo 1 147  582  217  130 3 33  199  565  481 76 1 6 1 7,8
Region sør 2 251  916  533  124 16 65  178 1 335 1 232 53 10 40 0 8,3
Region vest 2 223  879  448  208 10 37  176 1 344 1 170  130 4 36 4 7,1
Region Midt-Norge 1 602  539  274 87 6 27  145 1 063  942 98 2 17 4 8,0
Region nord 1 215  402  189 64 6 16  127  813  732 62 3 16 0 8,8
                             
Østfold  700  275  152 81 4 9 29  425  371 39 1 13 1 9,2
Akershus  933  461  182  107 22 26  124  472  390 57 4 20 1 5,7
Oslo 1 147  582  217  130 3 33  199  565  481 76 1 6 1 7,8
Hedmark  417  214  126 41 1 11 35  203  178 18 2 5 0 8,1
Oppland  359  173  108 19 0 19 27  186  170 8 2 6 0 7,1
Buskerud  580  247  144 28 4 21 50  333  314 10 4 5 0 8,0
Vestfold  582  204  102 34 6 12 50  378  358 13 2 5 0 8,8
Telemark  408  162 86 31 3 3 39  246  225 11 2 8 0 8,6
Aust-Agder  274  136 94 13 0 8 21  138  124 7 0 7 0 8,5
Vest-Agder  407  167  107 18 3 21 18  240  211 12 2 15 0 7,7
Rogaland 1 047  355  177 70 3 19 86  692  593 73 3 20 3 7,7
Hordaland 1 011  453  214  131 6 15 87  558  490 52 0 15 1 7,1
Sogn og Fjordane  165 71 57 7 1 3 3 94 87 5 1 1 0 5,0
Møre og Romsdal  550  193  124 16 2 6 45  357  311 34 1 8 3 7,4
Sør-Trøndelag  715  248 93 53 3 11 88  467  417 44 1 4 1 8,4
Nord-Trøndelag  337 98 57 18 1 10 12  239  214 20 0 5 0 8,4
Nordland  579  181  103 33 2 7 36  398  358 29 3 8 0 8,4
Troms Romsa  395  125 54 24 1 6 40  270  242 24 0 4 0 8,5
Finnmark Finnmárku  241 96 32 7 3 3 51  145  132 9 0 4 0 11,0

Standardtegn i tabeller