Statistisk sentralbyrå

Barnevern

2 Barn med barnevernstiltak i løpet av året, per 31. desember og nye barn, etter tiltak, region og fylke. 1987-2007
Region/fylke1 I løpet av året Per 31. desember Nye barn
I alt2 Hjelpetiltak Omsorgstiltak I alt Hjelpetiltak Omsorgstiltak I alt Hjelpetiltak Omsorgstiltak
1987 14 044 8 755 5 289 12 147 7 137 3 795 2 617 2 134  373
1988 14 668 8 989 5 537 12 475 7 053 4 112 2 699 2 064  420
1989 16 560 10 361 5 968 13 953 8 145 4 381 3 504 2 761  455
1990 18 126 11 236 6 496 15 337 8 535 4 836 3 809 3 021  450
1991 20 493 13 119 6 965 17 848 10 114 5 034 4 267 3 270  596
1992 23 840 15 641 8 199 19 590 12 069 7 351 9 942 7 977 1 965
1993 26 282 18 729 7 553 20 532 14 514 6 018 9 937 8 656 1 280
1994 26 956 20 287 6 669 20 699 15 349 5 350 8 214 7 471  743
1995 28 185 21 997 6 188 21 142 16 047 5 095 8 280 7 763  517
1996 28 592 22 687 5 905 21 505 16 660 4 845 7 871 7 409  462
1997 29 584 23 941 5 643 22 481 17 746 4 735 8 105 7 735  370
1998 30 150 24 318 5 832 23 462 18 617 4 845 7 981 7 584  397
1999 30 757 24 656 6 101 23 810 18 861 4 949 7 986 7 526  460
2000 31 905 25 870 6 035 24 817 19 681 5 136 8 583 8 202  381
2001 33 312 27 097 6 215 25 892 20 631 5 261 8 933 8 509  424
2002 34 362 27 794 6 568 26 354 20 843 5 511 8 855 8 423  432
2003 36 010 29 263 6 747 27 345 21 652 5 693 9 443 8 940  503
2004 37 648 30 766 6 882 28 775 22 949 5 826 9 899 9 484  415
2005 39 223 32 144 7 079 29 871 23 865 6 006 10 045 9 652  393
2006 40 442 33 181 7 261 30 804 24 684 6 120 10 362 9 935  427
                   
2007 42 626 34 916 7 710 32 705 26 404 6 301 11 731 11 172  559
                   
Region øst 9 454 7 878 1 576 7 301 6 046 1 255 2 735 2 618  117
Oslo 4 689 4 024  665 3 532 2 982  550 1 212 1 179 33
Region sør 8 701 7 084 1 617 6 451 5 146 1 305 2 377 2 271  106
Region vest 8 982 7 358 1 624 6 905 5 585 1 320 2 342 2 219  123
Region Midt-Norge 6 434 5 172 1 262 4 868 3 821 1 047 1 737 1 642 95
Region nord 4 997 4 024  973 3 648 2 824  824 1 489 1 403 86
                   
Østfold 2 381 1 861  520 1 844 1 416  428  604  571 33
Akershus 4 017 3 420  597 3 062 2 603  459 1 158 1 106 52
Oslo 4 689 4 024  665 3 532 2 982  550 1 212 1 179 33
Hedmark 1 450 1 215  235 1 126  934  192  468  450 18
Oppland 1 606 1 382  224 1 269 1 093  176  505  491 14
Buskerud 2 403 1 992  411 1 777 1 437  340  625  601 24
Vestfold 1 912 1 480  432 1 361  997  364  571  551 20
Telemark 1 726 1 407  319 1 276 1 034  242  458  438 20
Aust-Agder 1 055  883  172  853  721  132  288  266 22
Vest-Agder 1 605 1 322  283 1 184  957  227  435  415 20
Rogaland 3 953 3 079  874 3 039 2 353  686  952  878 74
Hordaland 4 149 3 500  649 3 206 2 660  546 1 151 1 103 48
Sogn og Fjordane  880  779  101  660  572 88  239  238 1
Møre og Romsdal 2 586 2 129  457 2 017 1 656  361  735  691 44
Sør-Trøndelag 2 562 2 011  551 1 861 1 403  458  606  571 35
Nord-Trøndelag 1 286 1 032  254  990  762  228  396  380 16
Nordland 2 549 2 095  454 1 858 1 468  390  777  738 39
Troms Romsa 1 627 1 294  333 1 197  914  283  482  450 32
Finnmark Finnmárku  821  635  186  593  442  151  230  215 15
1  I denne tabellen er barna tekne med ein gong for kvar kommune dei har fått hjelp i. Summen av barn i regionane og fylka er difor større enn barn i alt.
2  Medrekna barn med uoppgitt tiltak.

Standardtegn i tabeller