Statistisk sentralbyrå

Barn i barnehager

1 Barnehager, barn og ansatte, etter fylke. 2011
Fylke Barnehager Ansatte Barn i barnehage Dekningsgrad 1-5 år Åpne barnehager
I alt Offentlige barnehager Private barnehager I alt Herav med godkjent
førskolelærerutdanning
I alt Med avtalt oppholdstid
33 timer eller mer per uke
Antall åpne barnehager Antall barn i åpne barnehager
2000 5 833 2 984 2 849 52 673 16 465  189 837 62,0 39,3  217 5 307
2001 5 776 2 978 2 798 53 816 17 169  192 649 63,3 40,7  229 5 826
2002 5 845 2 943 2 902 55 924 17 894  198 262 65,9 44,0  241 6 209
2003 5 924 2 911 3 013 58 422 19 442  205 172 69,1 48,0  254 6 725
2004 6 035 2 853 3 182 60 470 20 277  213 097 72,2 53,2  271 7 414
2005 6 278 2 858 3 420 64 728 21 802  223 501 76,2 59,1  278 7 881
2006 6 436 2 901 3 535 69 655 22 893  234 948 80,4 66,5  285 7 464
2007 6 622 3 006 3 616 76 089 24 088  249 815 84,3 72,7  273 7 281
2008 6 705 3 082 3 623 81 450 26 338  261 886 87,2 77,5  271 7 223
2009 6 675 3 096 3 579 84 884 27 129  270 174 88,5 80,2  262 6 958
2010 6 579 3 046 3 533 87 401 28 007  277 139 89,3 82,1  259 6 610
                     
Hele landet, 2011 6 469 3 000 3 469 88 823 28 761  282 737 89,7 83,5  219 5 730
                     
Østfold  304  103  201 4 274 1 543 14 275 86,9 80,3 19  495
Akershus  768  276  492 10 284 2 798 34 230 91,0 89,2 27  555
Oslo  800  358  442 10 608 3 045 35 548 84,8 83,3 28  702
Hedmark  222  125 97 3 106 1 073 9 323 91,3 80,8 2 75
Oppland  237  127  110 2 883  915 8 986 90,5 75,8 1 20
Buskerud  328  124  204 4 338 1 380 14 476 89,5 83,5 8  217
Vestfold  271  117  154 4 143 1 505 12 543 89,9 85,2 16  433
Telemark  183  103 80 2 684  966 8 432 90,5 80,6 5  211
Aust-Agder  170 59  111 2 196  718 6 270 88,3 75,4 3 70
Vest-Agder  253 81  172 3 289 1 171 10 453 88,7 74,0 15  227
Rogaland  467  239  228 9 166 2 586 28 342 88,2 81,4 23  860
Hordaland  570  220  350 8 692 3 254 28 873 89,5 85,0 24  815
Sogn og Fjordane  169  128 41 2 110  686 5 998 91,9 81,2 1 10
Møre og Romsdal  316  173  143 4 521 1 289 14 195 92,2 83,2 4  141
Sør-Trøndelag  442  220  222 5 499 2 177 17 527 93,1 87,1 27  601
Nord-Trøndelag  234 96  138 2 639  918 7 704 94,1 82,9 9  116
Nordland  363  204  159 3 907 1 288 12 409 92,5 86,3 4  116
Troms Romsa  253  164 89 3 109 1 023 9 065 92,9 88,4 3 66
Finnmark Finnmárku  116 83 33 1 333  411 3 951 90,3 85,9 - -
Svalbard 3 - 3 42 15  137 . . - -

Standardtegn i tabeller