Statistisk sentralbyrå

Barn i barnehager

1 Barnehager, barn og ansatte, etter fylke. 2009.
Fylke Barnehager Ansatte Barn i barnehage Dekningsgrad 1-5 år Åpne barnehager
I alt Offentlige barnehager Private barnehager I alt Herav med godkjent førskolelærerutdanning I alt Med avtalt oppholdstid 33 timer eller mer per uke Antall åpne barnehager Antall barn i åpne barnehage
2000 5 833 2 984 2 849 52 673 16 465  189 837 62,0 39,3  217 5 307
2001 5 776 2 978 2 798 53 816 17 169  192 649 63,3 40,7  229 5 826
2002 5 845 2 943 2 902 55 924 17 894  198 262 65,9 44,0  241 6 209
2003 5 924 2 911 3 013 58 422 19 442  205 172 69,1 48,0  254 6 725
2004 6 035 2 853 3 182 60 470 20 277  213 097 72,2 53,2  271 7 414
2005 6 278 2 858 3 420 64 728 21 802  223 501 76,2 59,1  278 7 881
2006 6 436 2 901 3 535 69 655 22 893  234 948 80,4 66,5  285 7 464
2007 6 622 3 006 3 616 76 089 24 088  249 815 84,3 72,7  273 7 281
2008 6 705 3 082 3 623 81 450 26 338  261 886 87,2 77,5  271 7 223
                     
Hele landet, 2009 6 675 3 096 3 579 84 884 27 129  270 174 88,5 80,2  262,0 6 958
                     
Østfold  299  103  196 4 015 1 423 13 605 85,3 76,6 19  470
Akershus  823  306  517 10 106 2 754 33 041 90,7 88,1 27  647
Oslo  837  364  473 10 100 2 755 33 189 83,4 81,3 34  872
Hedmark  237  130  107 2 990 1 001 8 963 89,5 75,1 8  172
Oppland  249  130  119 2 788  885 8 755 89,1 69,6 3 34
Buskerud  341  128  213 4 282 1 278 14 008 88,4 80,3 9  266
Vestfold  277  119  158 3 857 1 376 12 043 88,8 81,9 17  488
Telemark  188  108 80 2 586  928 8 202 89,3 77,1 5  201
Aust-Agder  168 57  111 1 960  665 5 783 86,5 70,5 1 11
Vest-Agder  254 82  172 2 975 1 144 9 705 86,4 67,5 18  494
Rogaland  479  247  232 8 455 2 333 26 329 87,2 78,5 27  934
Hordaland  592  234  358 8 459 3 080 27 372 88,0 81,9 31 1 122
Sogn og Fjordane  172  132 40 2 062  692 6 048 91,8 78,1 1 10
Møre og Romsdal  323  180  143 4 419 1 229 13 792 91,0 78,5 6  161
Sør-Trøndelag  460  220  240 5 184 2 082 17 053 92,7 84,0 34  671
Nord-Trøndelag  235 96  139 2 504  935 7 431 93,0 76,9 14  202
Nordland  362  203  159 3 771 1 218 12 054 91,0 81,7 5  143
Troms Romsa  258  171 87 3 072  950 8 864 92,0 86,0 2 50
Finnmark Finnmárku  118 86 32 1 258  386 3 804 88,6 82,7 1 10
                     
Svalbard 3 - 3 41 15  133 - - - 0

Standardtegn i tabeller