Statistisk sentralbyrå

Barn

6 Barn1 0-17 år, etter antall hjemmeboende søsken2 og foreldre3 og foreldrenes samlivsform. 2001, 2005-2011. Prosent
Antall hjemmeboende foreldre og foreldrenes samlivsform Barn i alt Barn uten søsken Barn med søsken
I alt 1 søsken 2 søsken 3 søsken 4 søsken 5 søsken eller flere
20014 1 049 842 17,3 82,7 43,5 28,8 7,6 1,8 1,0
2005 1 078 081 17,6 82,4 43,6 28,5 7,5 1,8 1,0
2006 1 082 684 17,7 82,3 43,8 28,3 7,4 1,8 1,0
2007 1 085 765 17,9 82,1 44,0 28,0 7,3 1,7 1,0
2008 1 088 716 18,2 81,8 44,2 27,8 7,1 1,7 1,0
2009 1 092 727 18,4 81,6 44,3 27,5 7,0 1,7 1,0
2010 1 097 774 18,6 81,4 44,4 27,3 6,9 1,7 1,0
2011 1 102 000 18,9 81,1 44,6 27,1 6,8 1,7 1,0
                 
2011                
Bor med begge foreldrene  822 808 13,7 86,3 46,7 29,7 7,1 1,7 1,0
Gifte  619 814 10,5 89,5 45,2 32,7 8,3 2,1 1,3
Samboende  202 994 23,7 76,3 51,5 20,4 3,6 0,6 0,2
Bor med en av foreldrene  279 191 34,1 65,9 38,2 19,3 5,9 1,6 0,8
Mor  232 950 31,9 68,1 39,7 20,0 6,0 1,6 0,8
Bare mor  160 252 37,3 62,7 39,8 16,3 4,4 1,3 0,8
Mor og steforelderr 72 698 19,9 80,1 39,5 28,0 9,7 2,2 0,7
Far 46 241 45,5 54,5 30,7 16,0 5,5 1,6 0,8
Bare far 32 271 56,8 43,2 29,9 10,4 2,1 0,6 0,2
Far og steforelder 13 970 19,3 80,7 32,3 28,9 13,3 4,1 2,0
1  Som barn regnes en person som er bosatt i samme bolig/privathusholdning som minst en av foreldrene, og som ikke selv er i samliv og/eller bor sammen med egne barn. Barn er biologiske barn og adoptivbarn. Fosterbarn regnes ikke som barn.
2  Hjemmeboende søsken omfatter hjemmeboende hel-, halv- og stesøsken. Helsøsken er personer som har begge foreldrene felles. Halvsøsken er personer som har en av foreldrene felles. Stesøsken er personer som ikke har noen av foreldrene felles, men som har foreldre i samliv. Personer som bor i samme privathusholdning som foreldrene, regnes som hjemmeboende. En person trenger ikke selv å være barn i husholdningen for å regnes som et hjemmeboende søsken.
3  Biologiske foreldre og adoptivforeldre
4  Folke- og boligtellingen 3. november 2001.

Standardtegn i tabeller